NAKON S. MAKEDONIJE

CG za prijem novih članica u NATO

Kontinuirana stabilnost regiona uslov je za njegov dalji razvoj i zbog toga se Crna Gora kao članica NATO-a snažno zalaže za nastavak proširenja Alijanse uz stav da integracija država Zapadnog Balkana doprinosi većoj stabilnosti regiona.

To je navedeno u Predlogu zakona o potvrđivanju protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Republike Sjeverne Makedonije NATO-u, piše Pobjeda.

Predlog zakona o potvrđivanju Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Republike Sjeverne Makedonije biće prva tačka dnevnog reda prve sjednice proljećnog zasjedanja crnogorskog parlamenta 1. marta.

“Crna Gora je postala članica NATO 5. juna 2017. godine i u tom smislu svoje članstvo u Alijansi smatra trajnom garancijom svoje bezbjednosti. Sa tog aspekta se, kao članica, zalaže za nastavak proširenja Alijanse, uz stav da integracija država Zapadnog Balkana doprinosi većoj stabilnosti i bezbjednosti Jugoistočne Evrope, posebno zbog činjenice da je kontinuirana stabilnost regiona uslov za njegov dalji razvoj. U tom pogledu Crna Gora snažno podržava učlanjenje Republike Sjeverne Makedonije u NATO”, navodi se u obrazloženju Predloga zakona.

Ističe se i da je postizanjem istorijskog dogovora sa Grčkom o novom imenu, u junu 2018. godine integracija Republike Sjeverne Makedonije u NATO nakon dugogodišnje stagnacije, zabilježila značajan progres.

“Već na Samitu NATO u julu 2018. upućen joj je poziv da započne pristupne razgovore sa Alijansom, što je u skladu sa obećanjem datim u Bukureštu 2008. godine. Usvajanjem ustavnih izmjena u Sobranju i ratifikacijom sporazuma iz Prespe od strane grčkog parlamenta, stekli su se uslovi i za potpisivanje Protokola o pristupanju Republike Sjeverne Makedonije NATO 6. februara 2019. na sastanku NAC”, piše u dokumentu koji je Vlada dostavila Skupštini.

Članom 10 Sjevernoatlantskog ugovora propisano je da strane mogu, jednoglasnom odlukom, da pozovu bilo koju drugu evropsku državu koja je u mogućnosti da slijedi načela ovog ugovora i da dopinese bezbjednosti sjevernoatlantskog područja, da pristupi tom ugovoru.

“Svaka, tako pozvana država, može postati strana ugovora, deponovanjem instrumenata o pristupanju kod Vlade SAD. Vlada SAD obavještava svaku od strana o deponovanju svakog takvog instrumenta o pristupanju”, zaključuje se u obrazloženju.

Protokol o pristupanju je u srijedu 6. februara u ime Crne Gore potpisala ambasadorka pri NATO Dragana Radulović. Kada se završi proces ratifikacije Protokola u svim parlamentima 29 zemalja članica, ova zemlja postaće 30. članica NATO-a.

Izvor: RTCG