Tokom proteklog vikenda podnijete su četiri prekršajne prijave za pokušaj nelegalne eksploatacije riječnih nanosa, dvije protiv lica koja su zatečena u donjem toku Morače i dvije na Grnčaru, na području opštine Gusinje, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede.

Pojačana kontrola crnogorskih vodotoka u okviru aktivnosti Koordinacionog tima za suzbijanje nelegalne eksploatacije riječnih nanosa rezultirala je podnošenjem novih prekršajnih prijava.

Na današnjem sastanku Koordinacionog tima održanom u Upravi za vode sumirani su rezultati intenzivirane kontrole, razmotrena „uska grla“ u procesu otkrivanja i procesuiranja počinicioca u kratkom vremenskom roku, s obzirom na brzinu djelovanja prekršilaca na terenu. Razmatrane su mogućnosti da djelovanje nadležnih organa na terenu bude još efikasnije.

U tom cilju, kako je saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede, dogovoreno je da se u kontrolu angažovanije uključe i ostali sektori Uprave policije – saobraćajna policija i Odsjek za suzbijanje privrednog kriminaliteta, u cilju efikasnijeg djelovanja na terenu, ali i najavljene kontrole svih firmi koje u svom poslovanju imaju vezu sa ovom vrstom materijala.

“Kontrola crnogorskih vodotoka intenzivirana je tokom jula, najkon što je Vlada odlučna da riješi ovaj problem produžila Uredbu o povjeravanju dijela poslova Uprave za inspekcijske poslove Glavnom gradu Podgorica i opštinama Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić i Rožaje. Time je značajnom broju komunalnih policajaca i inspektora u ovim opštinama dato ovlašćenje da u punom kapacitetu i još efikasnije sprovode monitoring i kontrolu vodotoka na području ovih opština”, poručuju iz Ministarstva.

Snažniji obračun sa nelegalnom eksploatacijom, posebno u dijelu Morače, najavljen je krajem prošle sedmice i na sastanku potpredsjednika Vlade Milutina Simovića sa gradonačenikom Glavnog grada Ivanom Vukovićem i predstavnicima Koordinacionog tima.

Gusinje da se više uključi u aktivnosti na zaštiti Grnčara

Povodom posljednjih slučajeva nelegalne eksploatacije na Grnčaru u Gusinju za koje su pokrenute prekršajne prijave, predstavnik Ministarstva poljoprivrede, generalni direktor Direktorata za vodoprivredu Momčilo Blagojević ukazao je na potrebu veće uključenosti lokalne samouprave u suzbijanju ovakvih slučajeva koji, kako je istakao, prijete da ugroze kvalitetnu realizaciju izrade projekta regulacije Grnčara.

On je dodao da su u okviru projekta u toku geodetska mjerenja čije rezultate ugrožavaju nelegalne aktivnosti time što narušavaju strukturu korita rijeke.

Blagojević je izrazio uvjerenje da će Opština Gusinje prepoznati interes u realizaciji projekta regulacije koji je decenijska potreba tog područja i lokalnog stanovništva, te da će odlučnije angažovati komunalne službenike kojima je povjeren posao zaštite ovog vodotoka od nelegalne eksploatacije.

Blagojević se ujedno zahvalio na doprinosu sportsko ribolovnim klubovima, NVO i građanima na pomoći i spremnosti na zajedničku akciju na svim vodotocima u Crnoj Gori.

Još jednom su pozvani građani i civilni sektor da sumnju na nelegalne aktivnosti prijave na ranije otvorenu e-mail adresu [email protected].

Takođe, prijave mogu uputiti i Komunalnoj policiji Glavnog grada putem telefona na broj: 067 002 005.

izvor: rtcg.me