Centralna banka Crne Gore je danas izdala odobrenje Crnogorskoj komercijalnoj banci (CKB) za sticanje kvalifikovanog učešća u akcijskom kapitalu Societe Generale Bank Montenegro AD (SGMNE).

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica podnijela je Centralnoj banci Crne Gore 27. marta zahtjev za izdavanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća od 90,5578% u akcijskom kapitalu Societe Generale Bank Montenegro AD.

„Na osnovu priložene dokumentacije i dodatno dostavljenih informacija i podataka, kao i odobrenja Agencije za zaštitu konkurencije, utvrđeno je da su ispunjeni propisani uslovi za izdavanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća iz člana 11 Zakona o bankama i da nema smetnji iz člana 12 Zakona o bankama za izdavanje ovog odobrenja“, navodi se u saopštenju CBCG.