All for Joomla All for Webmasters
4.9 C
Bijelo Polje
četvrtak, maj 23, 2019

Akcija čišćenja podmorja, plaže i edukativna izložba panela u Sutomoru

NVO Green Home u saradnji sa ronilačkim centrom OCTO DIVING koji predstavlja ogranak vodeće svjetske ronilačke organizacije PADI, NVO MedCEM, Restoranom Pristan, volonterima Green Home kao i lokalnim stanovništvom  u nedelju 18.06.2017. organizovala je  akciju čišćenja podmorja, plaže i izložbu edukativnih panela  u Sutomoru.  ...

Protest nekoliko hiljada majki u Bijelom Polju(Video,Foto)

Danas je u 13h, počeo protest majki koje su ostvarile naknadu po osnovu troje i više djece. Na protestu je prisustvovalo nekoliko hiljada majki i drugih gradjana iz Opština sa sjevera Crne Gore,Podgorice i Nikšića.        Na protestu su se obratile predstavnice majki...

Pacijent sa metrom gaze u nozi: Nemar medicinskog osoblja ili pacijenta?

Nekoliko dana nakon objavljivanja vijesti o pacijentu Skenderu Vučetoviću iz Rožaja, kojem je iz noge u rožajskom Domu zdravlja izvučeno metar gaze, za koju tvrdi da je ostavljena prilikom operacije u Kliničkom centru Crne Gore prije dvije godine, i dalje se nagađa da li...

Opet problemi na pruzi: Putnici satima čekaju u Mojkovcu

Putnici koji su vozom jutros krenuli iz Bijelog Polja ka Podgorici još su u Mojkovcu. Portal Vijesti je prenio da neki od putnika tvrde da im je,  bez mnogo objašnjenja, po dolasku u stanicu u Mojkovcu,  oko 7.10, rečeno da izađu iz voza i da će...

Sa graničnih prelaza u Crnoj Gori vraćeno više od 40 tona limuna, lubenica, breskvi i paprika u kojima je utvrđeno prisustvo mnogo većih količina pesticida od dozvoljenih

Sa graničnih prelaza u Crnoj Gori, od 7. juna do danas Uprava za bezbjednost hrane i fitosanitarne poslove spriječila je stavljanje na tržište 12 nebezbjednih pošiljki raznih vrsta hrane (povrće, voće, hrana za djecu, hrana za životinje, sokovi, začini), saopšteno je iz ovog resora. Prema...

DŽUDO SAVEZ CRNE GORE SAZVAO SASTANAK U KAFANU; Crnogorski džudo klubovi zatražili: ,,Da pored nacionalnog trenera podnese ostavku i kompletno rukovodstvo na čelu sa predsjednikom’’

Portalu sjevercg je dostavljeno zajedničko saopštenje Džudo Kluba „Akedemik“ iz  Nikšića, Džudo Kluba „Arso Milić“ iz  Podgorice,Džudo Kluba „Ibar“ iz Rožaja, Džudo Kluba „Straševina“ iz  Nikšića,Džudo Kluba „Budućnost“ iz Podgorice i Džudo Kluba „Kodokan“ iz Podgorice,u kojemu navode da su od strane upravljačke strukture...

47. FESTIVAL DRAMSKIH AMATERA CRNE GORE: Srednjoškolci pravi glumci(Video)

Predstava „Revizor” učenika Gimanzije „Niko Rolović” studija „Dramatik” iz Bara, po tekstu Nikolaja Vasiljeviča Gogolja, u adaptaciji i režiji Vesne Pavićević i Radinke Ćinćur, otvorila je treću noć 47. Festivala dramskih amatera Crne Gore u bjelopoljskom Centru za kulturu. Riječ je o klasičnom komadu,...

47. FESTIVAL DRAMSKIH AMATERA CRNE GORE: Beranci i Bjelopoljci zajedno(Video)

Glum­ci oku­plje­ni oko sce­ne Cen­tra za kul­tu­ru Be­ra­ne i Bje­lo­polj­skog ama­tert­skog po­zo­ri­šta iz­ve­li su pred pu­bli­kom 47. fe­sti­va­la Dram­skih ama­te­ra Cr­ne Go­re pred­sta­vu „Po­sljed­nji čin ko­me­di­je smr­ti”. Go­ran Bje­la­no­vić, ko­ji je ovaj ko­mad re­ži­rao i adap­ti­rao po tek­stu Zo­ra­na Pej­kov­skog, is­ti­če da mu je...

Socijalni savjet:Bje­lo­polj­ci na­pu­šta­ju rod­ni grad i u po­tra­zi za bo­ljim ži­vo­tom od­la­ze u Pod­go­ri­cu, gra­do­ve pri­mor­ja ili u ze­ma­lje Za­pad­ne Evro­pe

So­ci­jal­ni sa­vjet op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje na sjed­ni­ci odr­ža­noj pri­je ne­ko­li­ko da­na usvo­jio je iz­vje­štaj o ra­du u pro­šloj go­di­ni i raz­mo­trio in­for­ma­ci­ju o kre­ta­nju ukup­nog bro­ja sta­nov­ni­ka sa po­seb­nim osvr­tom na pe­ri­od na­kon po­pi­sa 2011. go­di­ne. Na sjed­ni­ci je is­tak­nu­to da je pro­blem mi­gra­ci­je...

Opština Berane:Katnić da „pročešlja” katastar u Beranama

Spremni smo da svoje tvrdnje potkrijepimo odgovarajućim dokazima ali očekujemo bržu reakciju državnih organa zaduženih za suzbijanje organizovanog kriminala, poručili su iz Opštine Berane.  Usled mno­štva ne­za­ko­ni­tih i ko­rup­tiv­nih rad­nji od stra­ne od­go­vor­nih li­ca u Pod­ruč­noj je­di­ni­ce Upra­ve za ne­kret­ni­ne, Op­šti­na Be­ra­ne go­di­na­ma u kon­ti­nu­i­te­tu...

Džudo klub ” Ibar” osvojio u Makedoniji 4 zlatne medalje

Danas je u Strugi- Makedonija, zavrsen medjunarodni dzudo turnir " STRUGA OPEN" na kojem je ucestvovalo 13 zemalja sa oko 400 takmicara.  Sa ovog takmicenja vitirine dzudo kluba " Ibar" bogatije su za 4 zlatne medalje, koje nam donose zlatni sampioni: Beciragic Refik, Civovic Edvin,...

Rukometaši herojski izborili plasman na Evropsko prvenstvo!

Crnogorski rukometaši remizirali su sa Rusijom 27:27, što im je bilo dovoljno za treće uzastopno prvenstvo Evrope! Velika Crna Gora i veliki rukometaši naše zemlje! Po treći put zaredom, četvrti put ukupno u našoj istoriji himna “Oj svijetla majska zoro” će se čuti na...

Nakon 20 godina povratak bjelopoljske rok grupe Crne Dame

Nakon pauze od 20 godina CRNA DAMA svira u svom rodnom gradu. 02. jula u Bijelom Polju, na White Field Jazz Festival će učestvovati i poznata bjelopoljska rok grupa Crna Dama, koja je davne 1994. godine  svirala u Budvi na Festivalu „Pjesma Mediterana.“Te godine u...

Pogledajte video snimak upada u prostorije Nove srpske demokratije koji je objavio DF(Video)

Demokratski front dostavio je medijima snimak prostorija Nove srpske demokratije na kojem se, kako ističu, vidi šta je prethodilo incidentu u Hercegovačkoj ulici u četvrtak. Redari DF-a učestvali su u incidentu koji se  dogodio na uglu Njegoševe i Hercegovačke ulice nakon kojeg su uhapšeni Davor...

Škoda Praha nastavlja pregovore o drugom bloku TE Pljevlja

Predstavnici Škoda Prahe i Elektroprivrede (EPCG) nastavili su pregovore u pravcu postizanja dogovora i počinjanja realizacije projekta izgradnje drugog bloka Termoelektrane (TE) u Pljevljima. Škoda Praha predstavila je, protekla dva dana u Nikšiću, zajedno sa svojim partnerima, tehnički i finansijsko-pravni aspekt u cilju konačnog...

Funkcionerima plate smanjili samo 108 eura

Vla­da je na  sjed­ni­ci usvo­ji­la iz­mje­ne Za­ko­na o za­ra­da­ma za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru, ko­ji­ma su naj­vi­šim dr­žav­nim funkcionerima pla­te sma­nje­ne za oko šest od­sto. Uko­li­ko uzme­mo da je naj­vi­šim dr­žav­nim funk­ci­o­ne­ri­ma, u ko­je spa­da­ju pred­sjed­ni­ci države, Skup­šti­ne i Vla­de, mi­ni­stri, po­sla­ni­ci, su­di­je, tu­ži­o­ci, še­fo­vi...

Majke iz Bijelog Polja u ponedeljak organizuju u centru grada u Bijelom Polju u 13h protest,nakon kojeg kreću u protestnu šetnju

Majke iz Bijelog Polja su danas obavijestile javnost, da će se u ponedeljak u 13h u Bijelom Polju u  centru grada,  ispred spomenika održati protest Majki korisnica naknadi sa troje i više djece.    One su pozvale sve slobodne, nezadovoljne, nezaposlene gradjane, Nvo sektor, sindikat...

Šef delegacije EU odgovarao na pitanja o iseljavanju sa sjevera,diskriminaciji,teškoj ekonomskoj situaciji u ovom regionu,nezaposlenosti, o majkama sa naknadama, kao i o ukidanju dječijeg dodatka

Odbor za evropske integracije organizovao je juče javnu tribinu na temu „Crna Gora i EU: pregovori u oblasti ekonomske i monetarne politike“. Na tribini su govorili Adrijan Vuksanović, predsjednik Odbora za evropske integracije, Nj.E. Aivo Orav, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Milica...

Završen Biznis karavan u Mojkovcu: Razgovori prvi korak ka rješavanju izazova

Današnja posjeta Biznis karavana opštini Mojkovac i razgovori sa privrednicima u kojima su iznijeli izazove sa kojima se susreću prilikom poslovanja samo su prvi korak ka njihovom rješavanju, a sljedeći je da im pomognemo da te izazove prevaziđu, kazala je ministarka ekonomije Dragica Sekulić...

Mještani protestovali u Murinu protiv najavljene izgradnje Minihidroelektrane

Koncesionar koji je dobio radove, prema našim nezvaničnim saznanjima, je izvjesni Aco Vuković, u saradnji s opet izvjesnim Olegom Obradovićem i Blažom Milovim Đukanovićem koji su, ako je to tačno, nosioci hajdučije, kazao je Branislav Otašević Zbog na­mje­re da se gra­di mi­ni hi­dro­e­lek­tra­na na lo­ka­li­te­tu...

Predsjednik Vlade na Žabljaku: Nakon ulaska u NATO i nove faze integracije u EU nemamo preča posla od razvoja i ekonomije

Predsjednik Vlade Duško Marković poručio je danas i rukovodstvima opštine Žabljak, Javnog preduzeća Nacionalni parkovi i Nacionalnog parka Durmitor da Vlada nakon zaokruživanja strateških nacionalnih politika prebacuje fokus na ekonomiju, ali da je potrebna veća efikasnost na lokalnom nivou i da iz opština moraju...

Kovačević povodom gaze u rani: Ljekari da se hitno izjasne!

Povodom teksta objavljenog u današnjim medijima, u kojem se navodi da je pacijentu nakon operacije u KCCG, izvršene prije dvije godine, u rani ostalo metar gaze, direktorka Kliničkog centra Crne Gore Zorica Kovačeviće zadužila je Zaštitnika prava pacijenata da pribavi hitna izjašnjenja direktora Klinike...

Reagovanje OO DPS-a, na saopštenje OO URA Bijelo Polje

Saopštenje OO URA, kojem je inače jedini politički koncept da na svim nivoima besmisleno napada i osporava rezultate rada demokratske partije socijalista, zbog neozbiljnih stavova i proizvoljnih konstatacija, ne bi zavređivalo nikakav analitičan odgovor ali zbog odgovornosti koju imamo prema građanima Bijelog Polja moramo...

Propust doktora: Rožajcu iz rane izvadili metar gaze poslije dvije godine

Doktor Jaho Pepić iz rožajskog Doma zdravlja u ponedjeljak je iz noge sugrađanina Skendera Vučetovića (55) izvukao metar gaze, piše Pobjeda. Prema kazivanju Vučetovića, gazu su zaboravili ljekari tokom intervencije u Kliničkom centru prije dvije godine. “Posljednja operacija na nozi urađena mi je u aprilu 2015....

Advokatice iz Podgorice osumnjičene za zloupotrebu povjerenja

Službenici Uprave policije MUP-a – Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta su juče nadležnom tužiocu podnijeli dvije krivične prijave u redovnom postupku protiv dvije advokatice, zbog osnovane sumnje da su počinila krivična djela zloupotreba povjerenja. Naime, službenici Odsjeka su podnijeli krivične prijave protiv M.K. (48) iz...

Sve spremno za 11. White Field Džez festival u Bijelom Polju

Ovogodišnje 11. izdanje White Field Džez festivala Javna ustanova Ratkovićeve večeri poezije organizovaće 30. juna i 1. jula, na kojem će, između ostalih, nastupiti Sinan Alimanović i akustično-elektronski duo Mark Fogel i Lukas Šimer iz Austrije. - Prve večeri Festivala nastupiće Caravan blues band iz...

Do sada za 54. MOSI Pljevlja 2017 prijavljeno 30 opština(Video)

Radovi na infrastrukturi koji se izvode u susret 54. MOSI privode se kraju i biće završeni na vrijeme, konstatovano je juče na petoj sjednici Izvršnog odbora.Predsjednik opštine i predsjednik organizacionog odbora Mirko Đačić ocjenio je da organizatori  trebaju  sveukupno biti zadovoljni urađenim. Dosad je na...

Agencija naložila Savjetu ,,Radija Bijelo Polje” ,da dostavi Euromost-u izvještaj kako je ovaj radio utrošio sedamsto hiljada eura

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama je donio rješenje, kroz koje nalaže Radiju Bijelo Polje ,da donese rješenje po osnovu zahtjeva za slobodan pristup inforacijama NVO ,,Euromost’’ br.68/2-17 od 13.02.2017. godine u roku od 15 dana, kazali su u Nevladinoj organizaciji...

Radulović: Ako se dokaže da je Nikolić dao i jedan cent PzP-u odseliću se iz CG!

Funkcioneri Demokratskog fronta (DF) Nebojša Medojević i Branko Radulovićocijenili su da nema nikakvih dokaza za produženje pritvora Dejanu Vujisiću, Željku Šćepanoviću i biznismenu Momiru Nikoliću. Podsjećamo, oni se terete za pranje novca, a sudije Boris Savić, Vesna Pean i Suzana Mugoša donijeli su odluku da im...

Lukšić svjedoči o garancijama

Specijalno Tužilaštvo zbog slučaja "Melgonija" pozvalo bivšeg premijera  Foto:Arhiva Vijesti Bivši potpredsjednik Vlade Igor Lukšić narednih dana posjetiće Specijalno tužilaštvo gdje će pred tužiteljkom Mirom Samardžić pričati o tome kako je došlo do toga da Vlada izda garancije firmi "Melgonija Primorka" čime je državnoj kasi nanijeta šteta...

Inicijativa za podsticanje upisa djece Roma i Egipćana u škole i fakultete

Koalicija Zajedno za inkluziju Roma i Egipćana kroz transparentne i održive javne politike uputila je danas inicijativu Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Ministarstvu prosvjete, Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva, Fondu za manjine i  Romskom savjetu. Inicijativom su pomenute institucije pozvane da učine...

O imunitetu Medojevića 29. juna:Stanković neće na sjednicu,Damjanović prekida bojkot

Sjednica parlamenta na kojem će biti razmatran predlog Administrativnog odbora o poslaničkog imuniteta Nebojši Medojeviću, biće održana 29. juna.On nije komentarisao to da li će sjednici prisustvotati vrhovni državni tužilac i glavni specijalni tužilac, Ivica Stanković i Milivoje Katnić. "Sljedeća sjednica Skupštine Crne Gore planirana...

Rijeka Lješnica u Bijelom Polju puna smeća i fekalija

Rijeka Lješnica u dijelu koji protiče kroz naselje Pruška u blizini Doma zdravlja u Bijelom Polju i renomiranog kluba „Sparta“ puna je smeća, pišu Dnevne novine. Jedan od mještana upozorio je za DN, da su zbog „nezainteresovanosti“ nadležnih, prinuđeni da trpe smeće i udišu nesnošljiv...

Predlog zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda predstavljaće presedan u radu crnogorskog parlamenta

Predlog zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda predstavljaće presedan u radu crnogorskog parlamenta, a taj propis su koordinirano i bestidno pripremili Vlada i Ustavni sud na štetu korisnica naknada po osnovu rođenja troje i više djece, ocijenio je član Predsjedništva Demokratske Crne Gore Neven...

Bjelopoljci na udaru krpelja, pčela i zmija

Hitnoj službi u Bijelom Polju posljednjih dana sve češće se javljaju građani zbog uboda krpelja, pišu Dnevne novine.  foto:DN Odgovorni ljekar te službe Besim Kadić savjetuje da građani sami ne uklanjaju insekte. “Preporučljivo je prilikom uboda krpelja doći u hitnu službu kako bi se insekt na adekvatan...

Veličanstvena noć u Nikšiću: Velika pobjeda Crne Gore, protiv Rusije utakmica odluke

Crnogorski rukometaši su na bod od Evropskog prvenstva. U veličanstvenoj atmosferi u Nikšiću, Crna Gora je savladala Švedsku, od koje je u prvom kolu 15 golova razlike, rezultatom 28:24, ali joj  je potpuno slavlje pomutila vijest iz Bratislave - Rusija je golom Danijla Šiškarjova devet...

Parking servis Bijelo Polje:U planu stavljanje u funkciju novih parking mjesta

Direktor DOO „Parking servis“ Ismar Ćorović kaže da su oni mlado preduzeće koje posluje dvije godine i da su zadovoljni  profitom od  prošle godine kada su imali dobit od četiri i po hiljade eura. Dobili smo saglasnost od osnivača da se u ovoj godini kreditno...

Rožaje:Bez stana ostavili porodicu s dva invalida,stanove su dijelili ljudima koji voze automobile i imaju svoje kuće

Ne­za­do­volj­ni na­či­nom ras­po­dje­le sta­no­va za so­ci­jal­ne slu­ča­je­ve i po­ro­di­ce s hen­di­ke­pi­ra­nim čla­no­vi­ma, El­vin Ba­lić i Sa­ne­la Hu­se­i­no­vić iz Ro­ža­ja na­ja­vi­li su da će do­ve­sti tro­je dje­ce i osta­ti pred zgra­dom Op­šti­ne sve dok im se ne ri­je­ši stam­be­no pi­ta­nje.   foto:Dan Na­i­me, lo­kal­na upra­va je kra­jem...

Opšta bolnica Bijelo Polje:Dio Službe za laboratorijsku dijagnostiku zajedno sa opremom, se izmješta u prostorije Doma zdravlja

Obavještavamo građane da će se od 03.07.2017. godine, dio Službe za laboratorijsku dijagnostiku JZU Opšte bolnice Bijelo Polje, zajedno sa opremom, izmjestiti  u prostorije Doma zdravlja. Izmještanjem dijela laboratorije pacijentima će se pružati  sve laboratorijske analize i istog dana izdavati laboratorijski nalaz, a nalazi za...

SKANDALOZNO: Kompanija VOLI d.o.o. uvozila je piletinu iz Brazila u vrijeme zabrane uvoza iz te zemlje

Danas je Alternativa Crne Gore na svome sajtu objavili dokumenta koja ukazuju da je Kompanija VOLI d.o.o. uvozila  piletinu iz Brazila u vrijeme zabrane uvoza iz te zemlje.     foto:Alternatica Crne Gore EU i Kina su 20.03.2017. godine zabranile sav uvoz mesa iz Brazila zbog skandala...
Free WordPress Themes, Free Android Games