All for Joomla All for Webmasters
12.8 C
Bijelo Polje
petak, jun 5, 2020

Kako će izgledati sala SO-e Bijelo Polje

Juče su počeli radovi na adaptaciji sale SO-e Bijelo Polje, koje je na tenderu dobila firma “Ing Invest” doo, iz Danilovgrada. Ugovorena cijena radova iznosi 219.615,00 €, a investitori su Direkcija javnih radova Crne Gore i Opština Bijelo Polje.   Na osnovu Projektnog zadatka koji...

Čelnici UCG posjetili VMŠ u Beranama: Ima uslova za nastavu

Uvjereni smo da postoje realni uslovi za održavanje teorijske i praktične nastave na Visokoj medicinskoj školi u Beranama, poručili su čelnici državnog Univerziteta nakon prve posjete ovoj instituciji. U prvoj radnoj posjeti Visokoj medicinskoj školi u Beranama danas su boravili  vršilac funkcije rektora  Danilo Nikolić,...

Svim ras­po­lo­ži­vim sred­stvi­ma i le­gal­nim pu­tem, bra­ni­će­mo na­šu ri­je­ku Lje­šta­ni­cu

Svim ras­po­lo­ži­vim sred­stvi­ma i le­gal­nim pu­tem, bra­ni­će­mo na­šu ri­je­ku Lje­šta­ni­cu. Ne­će­mo da­ti da nam je uzmu i ta­ko nas osta­ve prak­tič­no bez iz­vo­ra ži­vo­ta, po­ru­či­li su mje­šta­ni Li­je­ske, na ju­če odr­ža­nom pro­te­stu po­vo­dom na­ja­vlje­nog de­va­sti­ra­nja ri­je­ke za po­tre­be hi­dro­cen­tra­le „Vre­lo”. Ka­ko je na­ja­vlje­no fir­ma ,,Si­ner­gi”...

Nema odluke o VMŠ, studenti prijete ispisivanjem

Vijeće Medicinskog fakulteta na jučerašnjoj sjednici nije riješilo ponovo pokrenuto pitanje o realizaciji nastave za brucoše Visoke medicinske škole, jer potrebnu većinu nije dobio nijedan od dva prijedloga jedan da predavanja treba i dalje da se odvijaju tri dana u Podgorici i dva u...

Zapalila se kancelarija u bjelopoljskom sudu(Video)

Danas se oko 16h pojavio dim na drugom spratu u bjelopoljskom sudu , što je razlog da su odma reagovali i bjelopoljski vatrogasci. Portal sjevercg je bio prisutan na licu mjesta gdje smo zabilježili čitav dogadjaj, ali nijesmo mogli saznati kako je došlo do incidenta,...

Ponovo će se suditi predsjedniku plavske opštine

Apelacioni sud ukinuo je presudu kojom je predsjednik opštine Plav, Orhan Šahmanović, osuđen na godinu, a njegove kolege Tahir Đonbalaj i Jovan Lončarević na deset i osam mjeseci zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja. U obrazloženju ukinute presude navodi se da je prvostepena odluka zahvaćena bitnim...

Pao prvi snijeg na sjeveru, Kolašin, Plav i Gusinje bez struje, zastoji na putevima

Cio sjever je jutros zabijelio, a sa snijegom stigli su i problemi na putevima i nestanak struje u Kolašinu, Plavu i Gusinju.      Prve pahulje pale su u Bijelom Polju, na Žabljaku, u Beranama, Rožajama, Andrijevici, Gusinju, Petnjici, Mojkovcu i Pljevljima. Iz CEDIS-a su za...

NIJE IZABRAN SAVJET RADIJA BIJELO POLJE: Zbog neispunjavanja zakonskih uslova većine kandidata raspisuje se novi javni poziv

Prema informacijama do kojih je došao Portal sjevercg, na juče održanom sastanku Odbora za izbor i imenovanje Skupštine Bijelo Polje jednoglasno su članovi Odbora donijeli Odluku,  da se zbog neispunjavanja zakonskih uslova većine kandidata, ponovo raspiše javni poziv za izbor članova Savjeta Lokalnog javnog...

Ispituju sporni uvoz mesa iz Brazila

Pod­go­rič­ko Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo (ODT) tra­ži­lo je po­dat­ke od Cen­tra za eko­tok­si­ko­lo­ška is­pi­ti­va­nja (CE­TI) i Upra­ve za bez­bjed­nost hra­ne, ve­te­ri­nu i fi­to­sa­ni­tar­ne po­slo­ve, u okvi­ru pro­vje­re uvo­za pi­le­ćeg me­sa iz Bra­zi­la. Ka­ko je „Da­nu” re­če­no iz ovog tu­ži­la­štva, po­stu­pak je u fa­zi iz­vi­đa­ja. Pred­met se...

Ostavka Ljumovića na mjesto ministra

Ministar kulture u Vladi Crne Gore, Janko Ljumović, podnio je danas ostavku na tu funkciju, potvrđeno je agenciji MINA iz Službe za odnose sa javnošću Vlade. Ljumović je danas javno podržao smijenjenu rektorku Univerziteta Crne Gore (UCG) Radmilu Vojvodić, koju je Upravni odbor UCG smijenio...

REAGOVANJE: Goran Djurović se bavi proizvodnjom salate i povrća, a ne proizvodnjom radio i televizijskog programa

Članovi Savjeta RTCG, Goran Đurović i Nikola Vukčević demantovali su navode Agencije za sprječavanje korupcije da se nalaze u konfliktu interesa. Đurović je naveo da se privredno društvo "Nature", čiji je osnivač, ne bavi proizvodnjom radio i televizijskog programa, već salate i drugog povrća, a Vukčević...

U sukobu interesa: ASK utvrdila da su tri člana Savjeta RTCG i član Savjeta AEM prekršili zakon

Agencija za sprječavanje korupcije dobila je 14. septembra ove godine od Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore predstavke dostavljene odboru od strane NN lica, koje su se odnosile na potencijalnu sumnju da su pojedini članovi Savjeta Agencije za elektronske medije i Savjeta RTCG u sukobu interesa. Agencija...

Smijenjena Radmila Vojvodić

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore smijenio je danas rektorku Univerziteta CG Radmilu Vojvodić. U ranijem saopštenju koje potpisuju predsjednik i potpredsjednik UO, Duško Bjelica i Miran Begić, navodi se da je sjednica UO zakazana u skladu sa procedurom propisanom članom 55 Statuta UCG. Oni su podsjetili...

U Beranama na evidenciji biroa rada nalazi se preko 6.000 osoba

Iz no­vo­for­mi­ra­ne Do­bro­tvor­ne fon­da­ci­je „Po­dr­ži Be­ra­ne“ po­zva­li su nad­le­žne in­sti­tu­ci­je, in­ve­sti­to­re, ne­vla­din sek­tor i sve lju­de do­bre vo­lje da da­ju pu­ni do­pri­nos oži­vlja­va­nju pri­vre­de i otva­ra­nju no­vih rad­nih mje­sta u op­šti­ni Be­ra­ne. Na­gla­si­li su da ras­po­lo­ži­vi po­da­ci ja­sno uka­zu­ju da je po­sled­njih de­ce­ni­ja broj...

VUNKO: Apelacioni sud  odbacio prigovor dva akcionara, sa čime su se stekli uslovi za raspodijelu stečajne mase prema povjeriocima

Apelacioni sud donio je rješenje u vezi prigovora oko prodaje “Vunka”, čime su se, kako je za Dnevne novine saopštio stečajni upravnik Radojica Grba, stekli uslovi da se izvrši namirenje povjerilaca. “Najvjerovatnije će tokom ove sedmice uslijediti namirenje prioritetnih povjerilaca, dok će ostali biti namireni po...

Zaustavite izgradnju mini hidroelektrana na području opštine Plav

Bošnjačka dijaspora u New Yorku i New Jerseyu, rodom iz Plava i Gusinja, članovi Islamske zajednice & Kulturnog centra Plav-Gusinje, Bošnjačko-američke nacionalne asocijacije, Islamskog centra Monticello, Bošnjačko-američkog zajedničkog centra – Elmwood Park (NJ), Bošnjačkog islamskog kulturnog centra Astorija i web magazina Bošnjaci.Net, obratilo se ...

Usvojen Zakon o planiranju prostora

Glasovima 41 poslanika crnogorska Skupština usvojila je Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, koji definiše oblast planiranja prostora, načine i uslove izgradnje i legalizacije bespravnih objekata. Protiv novog zakona, glasao je samo poslanik FORC-e Genci Nimanbegu.    Poslanik Andrijan Vuksanović, kazao je da je...

Traže razrješenje rektorke

Predstavnici Vlade u Upravnom odboru Univerziteta Crne Gore (UCG) podnijeli su tom tijelu inicijativu za razrješenje rektorke Radmile Vojvodić, zbog, kako su naveli, prekoračenja ovlašćenja. Inicijativu su potpisali Vladan Joković, Milanko Damjanović, Nataša Pešić, Mubera Kurpejović i Goran Jovetić. Oni podsjećaju da je Statutom UCG propisano...

Juče se u hotelu “Berane” odigrala prava drama kada je muškarac upao u centralni dio ovog objekta, navodno opasan eksplozivom, uzvikujući “Alahu ekber”

Juče se u hotelu “Berane” odigrala prava drama kada je muškarac upao u centralni dio ovog objekta, navodno opasan eksplozivom, uzvikujući “Alahu ekber”.  Povodom interesovanja medija za događaj koji se juče desio u Beranama, a za koji je već u medijima nezvanično prenešeno da se...

I za šupu po dozvolu u Podgoricu!

Glasanje o Zakonu o planiranju prostora u utorak odloženo zbog uzdržanosti koalicionih partnera. Saglasnost za podizanje velikih i malih građevina građani će tražiti u Podgorici.         PREDLOŽENI Zakon o prostornom planiranju i izgradnji našao se u utorak pred poslanicima vladajuće većine u...

„Rada” na doboš za 2,55 miliona

Ste­čaj­na upra­va bje­lo­polj­ske fa­bri­ke Bje­la­si­ca Ra­da ras­pi­sa­la je oglas za pro­da­ju cje­lo­kup­ne imo­vi­ne kom­pa­ni­je, po ukup­noj po­čet­noj ci­je­ni od 2,55 mi­li­o­na eura, na­kon što je pro­šle sed­mi­ce utvr­đe­na li­sta po­tra­ži­va­nja, a 8. sep­tem­bra pro­gla­šen ban­krot. Pri­ja­ve za ku­po­vi­nu imo­vi­ne fa­bri­ke mi­ne­ral­ne vo­de za­in­te­re­so­va­ni kup­ci...

Andrijevica: Poginuo vozač radne mašine

Vozač radne mašine Skider T.C  poginuo je oko 12 sati i 20 minuta na planini Piševo u okolini Andrijevice. Iz Uprave policije saopšteno je da je T.C poginuo kad se prevrnula mašina kojom je upravljao. T.C je 1980 godište. Uviđaj je u toku.

STUDENTI VMŠ: Žrtve inaćenja ministarstva i rektorke

Držanjem u tajnosti izvještaja i plana i programa nastave uprava Univerziteta Crne Gore (UCG) je studente Visoke medicinske škole (VMŠ) dovela u nezavidnu i tešku situaciju, ocijenili su studenti prve godine te škole. Oni apeluju na nadležne da krivci snose odgovornost. "Studenti Visoke medicinske škole...

ODRŽAN SASTANAK O ZAŠTITI RIJEKE LIM: NVO zatražile odgovornost Veterinarske uprave i veterinarskog inspektora iz Bijelog Polja

Danas je u Bijelom Polju održan sastanak na kojem je bilo riječi o iznalaženju modaliteta za kvalitetniju zaštitu rijeke Lim. Na održanom sastanku NVO,,Euromost'' je zatražila odgovornost Vetrinarske uprave kao i veterinarskog inspektora iz Bijelog Polja i kako su kazali, isto su zatražili i...

Bijelo Polje: U centru grada pronašli oko 20 grobnih mjesta

Stručnjaci iz Polimskog muzeja u Beranama protekle sedmice ukonili su sloj od preko pola metra zemlje u kanalu koji se kopa za atmosfersku kanalizaciju u dijelu Ulice 3. januara u centru Bijelog Polja, gdje je u toku rekonstrukcija gradskog trga. Arheolog Predrag Lutovac saopštio je Dnevnim...

Korisnice naknada za majke sa troje i više djece održaće novi protest u četvrtak 28. septembra

Korisnice naknada za majke sa troje i više djece održaće novi protest u četvrtak 28. septembra, s početkom u 16 sati ispred Skupštine Crne Gore. Iz Koordinacionog odbora korisnica naknada podsjećaju da je oko 16.000 majki ostalo bez naknada. "Toliko je i porodica kojima je ugroženo...

Stotine spomenika je uništeno i oskrnavljeno više grobnica, a ljudske kosti završile su na deponiji prilikom izgradnje dijela haremskog zida oko Huesin pašine džamije u Pljevljima

Stotine spomenika je uništeno i oskrnavljeno više grobnica, a ljudske kosti završile su na deponiji prilikom izgradnje dijela haremskog zida oko Huesin pašine džamije u Pljevljima. To tvrdi direktor galerije “Vitomir Srbljanović” u Pljevljima, akademski slikar  Belis Pojatić. U Islamskoj zajednici kažu da ne znaju...

U Kotoru na glavnom gradskom trgu održan je miran protest pod nazivom “Pravo na miran i siguran život u Kotoru”

Danas je na glavnom gradskom trgu u Kotor, održan miran protest pod nazivom "Pravo na miran i siguran život u Kotoru". "Nije bila namjera da danas držimo bilo kakve govore, htjeli smo da mir i tišina budu glasniji od svega što preživljavamo, ali je sa...

Nesreća na putu ka Beranama: Poginula jedna osoba

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Ribarevine-Berane, poginuo je M.M (82), saopšteno je portalu Antena M iz OKC-a Uprave policije. Udes se dogodio oko 13 sati i 30 minuta i zbog uviđaja saobraćaj je u prekidu. Kako je do nesreće došlo još nije poznato.

DEMIR DRNDAR AMAROV OTAC: ,,Želimo da se zahvalimo svima u Crnoj Gori koji su se priključili akciji za pomoć liječenja našeg Amara”

Ovom prilikom želimo da se zahvalimo svima u Crnoj Gori koji su se priključili akciji za pomoć liječenja našeg Amara, kazao je za Portal sjevercg Amarov otac Demir Drndar i dodao,, Uz Vašu pomoć i vašu humanost omogučili ste početak liječenja u Texasu" Takodje se...

Put Plav-Gusinje: Mladić stradao u udesu

Dvadesetjednogodišnji Plavljanin Omar Hadzialjevic poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć oko 23 sata desila u mjestu Dosuđe na regionalnom putu Plav-Gusinje. Do nesreće je, kako je javila policija, došlo usljed izlijetanja automobila s kolovoza.

Haradinaj: Ova verzija demarkacije će pasti, poslije je sve u rukama Crne Gore

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj ponovio je da je trenutna verzija Sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom neprihvatljiva.  On je rekao da će trenutna verzija pasti i da nakon toga ostaje u rukama Crne Gore ukoliko želi da ponovo pregovara o Sporazumu o razgraničenju sa Kosovom. "Ova verzija...

Rožaje: Zbog nemaštine daće djecu u Dom

Ro­ža­jac Ze­ća Hon­sić ape­lo­vao je na dr­žav­ne or­ga­ne, pri­je svih na Vla­du, da mu fi­nan­sij­ski po­mog­nu ka­ko bi mo­gao da pre­hra­ni dje­cu. Na­ja­vio je da će uko­li­ko po­moć iz­o­sta­ne, bi­ti pri­nu­đen da če­tvo­ri­cu si­no­va pre­da na sta­ra­nje dr­ža­vi, u Dječ­jem do­mu „Mla­dost” u Bi­je­loj....

SVI ZA AMARA: Akcija prikupljanja sredstava za liječenje Amara Drndara se nastavlja, 24. septembra se u Budvi organizuje koncert za Amara

Akcija prikupljanja sredstava za liječenje Amara Drndara se nastavlja, 24. septembra u 20h  u Budvi se organizuje koncert za Amara, u or­ga­ni­za­ci­ji ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je „Sed­ma si­la mla­dih, Bu­dva“. Danas je održana i fudbalska utakmica Jedinstvo - Mladost Lješkopolje iz Podgorice,  na kojoj je za Amarovo...

Upravni odbor želi moju ostavku

Predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, Duško Bjelica, demonstriranjem moći i uz pozivanje na zvaničnu i nezvaničnu podršku Vlade, svojim djelovanjem doprinosi produbljivanju krize upravljanja na toj obrazovnoj ustanovi, saopštila je rektorka Radmila Vojvodić. Ona se oglasila nakon, kako je saopštila, opstruiranja izbora prorektorskog tima...

Prašina prekrila Pljevlja, stanje alarmantno

Lijepo nedjeljno jutro je bilo samo lijepo na prvi pogled. Jak jugozapadni vjetar podigao je prašinu sa Maljevca i rudničkih kopova Cementare i Potrlice. Sve je začinio požar u blizini rudničkog kopa Potrlica , ispod magistralnog puta Pljevlja – Prijepolje. Oko podneva Pljevlja su bila...

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, je poslala lažni izvještaj o Limu, Evropskom savjetu i delegaciji EU u Podgorici

“Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, je poslala lažni izvještaj Evropskom savjetu i delegaciji EU u Podgorici, nakon što su od njih zatražili objašnjenje povodom ispuštanja životinjskog otpada i otpadnih voda u Lim od strane mesnih preradjivača”, saopšteno je iz Euromosta. U izvještaju,...

Pljevlja: Zbog propusta u pripremi tenderske dokumentacije, Opština će morati da plati 21.400 eura

Komisija za kontrolu javnih nabavki poništila je tender Opštine Pljevlja za izbor izvođača radova za izgradnju gradske toplane. Tender je poništen jer je Komisija utvrdila da ugovor o javnoj nabavci nije u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom.  “Pozivom za javno nademetanje predviđen je rok izvršenja ugovora...

Jedanaestogodišnjem bjelopoljcu Amaru Drndaru hitno potrebna pomoć za liječenje, FK Jedinstvo u nedelju organizuje utakmicu za pomoć Amaru

Jedanaestogodišnjem bjelopoljcu Amaru Drndaru hitno potrebna pomoć za liječenje u USA Teksasu specijalističkom centru. Djecak AMAR DRNDAR  je dobio neurološki tumor na mozgu i kičmenoj moždini, odnosno u donjem dijelu, koji se nažalost, proširio duž cijele kičme. On se trenutno nalazi u Čikagu,  medjutim šanse da Amar...

Video: Amar se preko video linka zahvalio svima u Crnoj Gori i inostranstvu, koji su se odazvali na apel njegove porodice za prikupljanje novca neophodnog za njegovo liječenje...

Portalu sjevercg je dostavljen snimak, preko kojeg se AMAR DRNDAR zahvaljuje svima u Crnoj Gori i inostranstvu koji su se odazvali na apel njegove porodice, za prikupljanje novca neophodnog za njegovo liječenje u SAD. Portal sjevercg je juče pozvao sve gradjane da se pridruže akciji prikupljanja...
Free WordPress Themes, Free Android Games