9.5 C
Bijelo Polje
utorak, jul 14, 2020

Za zapošljavanje i životnu sredinu 2 miliona

U okviru Prvog poziva za dostavljanje predloga projekata, Programa prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora 2014-2020, korisnicima će na raspolaganju biti 2 miliona eura za projekte u oblasti zapošljavanja i zaštite životne sredine, saopšteno je u Rožajama na Informativnoj sesiji i Forumu za podsticanje...

 Iako za­po­sle­ni­ma du­gu­ju bli­zu se­dam mje­seč­nih za­ra­da, Op­šti­na Rožaje  od kra­ja sep­tem­bra do da­nas ras­pi­sa­la no­vih 36 ogla­sa za pri­jem 52 rad­ni­ka

Iako za­po­sle­ni­ma du­gu­ju bli­zu se­dam mje­seč­nih za­ra­da, Op­šti­na Rožaje  od kra­ja sep­tem­bra do da­nas ras­pi­sa­la no­vih 36 ogla­sa za pri­jem 52 rad­ni­ka. Ka­da je Bo­šnjač­ka stran­ka pre­u­ze­la vlast od DPS-a u or­ga­ni­ma lo­kal­ne upra­ve bi­lo je oko 130 za­po­sle­nih. Za vi­še od tri go­di­ne vla­da­vi­ne...

NVO,,Euromost“ organizovala tribinu u MZ Zaton, na temu odlaganja otpada na ruralnom području

NVO,,Euromost“ je kroz projekat,,Naš otpad naša odgovornost“ koji je odobren od strane opštinske komisije za raspodjelu sredstava NVO, realizovala drugu aktivnost održavanja tribine u mjesnoj zajednici Zaton, na temu odlaganja otpada na ruralnom području.    Na ovoj tribini su govorili, Sekretar sekretarijata za ruralni i...

Bjelopoljac na magistralnom putu Berane – Bijelo Polje, kod tunela Tifran, udario vozilo ministra unutrašnjih poslova Melvudin Nuhodžić,pa pobjegao sa lica mjesta

Beranska policija je nakon sat vremena pronašla i uhapsila Bjelopoljca A.B. (35) koji je sinoć na magistralnom putu Berane - Bijelo Polje, kod tunela Tifran, udario vozilo ministra unutrašnjih poslova Melvudin Nuhodžić, pa pobjegao sa lica mjesta, saopšteno je iz Uprave policije. Kako navode, juče...

Bijelo Polje: Održan sastanak o unaprjeđenju socijalne zaštite

Potpredsjednica Opštine Bijelo Polje Nemša Omerhodžić i sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu Saida Čikić razgovarale su danas sa generalnim direktorom Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu Goranom Kuševijom i njegovim saradnicima o unaprjeđenju socijalne zaštite u Bijelom Polju. Generalni direktor Direktorata za socijalno staranje...

Predstavljeni rezultati istraživanja “Dječje prosjačenje u Crnoj Gori: Djeca najviše prose u Beranama i PG

Dječje prosjačenje najzastupljenije je u Beranama i Podgorici, a za rješavanje tog problema nedostaje saradnja i podrška roditelja, pokazalo je istraživanje Centra za ljudska prava i demokratiju (CEDEM). Istraživanje "Dječje prosjačenje u Crnoj Gori - ključni nalazi i preporuke" realizovano je od 25. do 30....

Kljajević: Hrapović hitno da smijeni direktora pljevaljske bolnice, ili i sam da ostavku

Pozivamo ministra zdravlja Kenana Hrapovića da pod hitno smijeni direktora Opšte bolnice Pljevlja Mila Goločevca zbog drastičnih propusta u radu i neopremljenosti pljevaljske bolnice koji sve više dovode do tragičnih ishoda. Ako to u najkraćem roku ne učini, onda i sam treba da podnese...

Konačno počelo čišćenje obala Lima(Video)

Pro­je­kat pod na­zi­vom ,,Za či­sti­je ri­je­ke”, ko­ji za­jed­no spro­vo­de lo­kal­na upra­va, JP ,,Ko­mu­nal­no Lim” i bi­ro ra­da za­po­čeo je ju­če či­šće­nje ostr­va na Li­mu, u na­se­lju Ni­ko­ljac, u bli­zi­ni grad­skog sta­di­o­na. Pre­ma ri­je­či­ma Se­na­da Pa­ča­ri­za, ru­ko­vo­di­o­ca Rad­ne je­di­ni­ce ,,Či­sto­ća”, ra­di se o pro­jek­tu ure­đe­nja...

Bjelopoljski policajci spriječili samoubistvo sugradjanina

Bjelopoljski policajci Bahrudin Balijagić i Danko Marašević spriječili su preksinoć sugrađanina da skokom sa mosta u Lim izvrši samoubistvo, saznaju “Vijesti” iz policije. Policajci su intervenisali po prijavi Bjelopoljca, koji ih je obavijestio da njegov brat hoće da se ubije. Dok se pripremao da skoči sa mosta prišli su mu, a...

Zagađenje u Pljevljima 16 puta veće od dozvoljenog: Ekološki zločin i dalje bez kazne

Koncentracije PM10 čestica preksinoć je u Pljevljima bila 16 puta veća od dozvoljene.  Instrumenti Agencije za zaštitu životne sredine registrovali su u 21 sat koncentraciju PM 10 čestica od 787,1 mikrograma po metru kubnom, uprkos činjenici da je u Pljevljima nije bilo magle. Visok nivo štetnih...

Sajam zapošljavanja osoba sa invaliditetom održan danas u restoranu Durmitor

Danas se u restoranu Durmitor, u  okviru projekta  “Novo znanje za novi početak - kroz punu integraciju  lica sa invaliditetom  lakše do posla” održao sajam zapošlavanja osoba sa invaliditetom   koji realizuje Privatna ustanova  za obrazovanje odraslih “Durmitor” u partnerstvu sa Domom starih i firmom...

Dom učenika Kolašin: Socijalni slučajevi bez struje i grijanja

Stanari Doma učenika, odnosno kolektivnog sještaja za socijalno nezbrinute porodice bez struje su skoro dva mjeseca zbog duga od 35. 600,42 eura koji treba da plati Opština Kolašin. Sudeći prema izjavi sekretara za finansije Gorana Rakočevića, stanari doma će zimu dočekati uz šterike i...

Bijelo Polje: Policajci najavljuju radikalnije poteze, budući da još nisu dobili ključeve stanova 

Kupci stanova u zgradi Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju (CFSSI) u Bijelom Polju još nijesu dobili ključeve, iako je prošlo skoro tri i po godine od prvobitnog roka za useljenje. Tri zgrade u naselju Rogojevići trebalo je da budu završene još u martu...

Maj­ke iz Bijelog Polja po­ku­ša­le da uđu na za­sje­da­nje bjelopoljskog lokalnog parlamenta

Dok je tra­ja­lo za­sje­da­nje bjelopoljskog lokalnog parlamenta , dva­de­se­tak že­na, maj­ki sa tro­je i vi­še dje­ce, po­ku­ša­le su da uđu u pro­sto­ri­ju u ko­joj se odr­ža­va­la sjed­ni­ca kao bi po­sta­vi­le pi­ta­nje o ra­zr­je­še­nju svog pro­ble­ma ko­ji ima­ju po­što im je uki­nu­ta na­kna­da za maj­ke,...

Bijelo Polje: U cilju smanjenja nekontrolisanog odlaganja smeća za tri mz podijeljeni kontejneri

Na području bjelopoljske opštine izražen je problem velikog broja divljih deponija i odlagališta smeća. Nadležne službe su na području ove opštine registrovale preko 105 lokacija na kojima se odlaže smeće na neprimjeren način i u većim količinama.Problem nelegalnog odlaganja otpada naročito je izražen na...

Pljevaljska fontana čeka izvođača

Vodoskok u Pljevljima ni posle dvije godine od početka radova nije završen, niti se zna kada će biti. Raspisan treći tender. Rok za ponude 27. novembar.          Budući izgled fontane / Foto Opština Pljevlja Radovi na fontani na Trgu 13. jul neće ni...

Troje povrijeđenih, izgorio auto iz Đukanovićeve pratnje(Video)

Tri osobe su povrijeđene, a vozilo iz pratnje predsjednika DPS-a Mila Đukanovića izgorjelo je u saobraćajnoj nesreći u mjestu Kokoti na putu Podgorica-Cetinje.      Foto: Vedran Ilić Nesreća se dogodila oko 17 sati i 30 minuta, a u njoj je učestvovalo službeno policijsko vozilo i...

Cisterna firme „HIDRO-TAN“ koja gradi hidroelektranu u Priboju upala u Lim, protiv izgradnje ove hidroelektrane oštro su se suprostavili ekološke organizacije zajedno sa gradjanima Priboja (VIDEO)

Jutros, oko 7 i 30 u Lim je upala i  kroz grad rijekom  plovila crvena cisterna na kojoj su se jasno mogle videti oznake firme „HIDRO-TAN“. Protiv izgradnje ove hidroelektrane oštro su se suprostavili ekološke organizacije zajedno sa gradjanima Priboja, koji su organizovali proteste u Priboju. Sve...

Berane: Osumnjičen da je nesavjesnim radom u službi omogućio sječu državne šume čime je nastala šteta po Upravu za šume od oko 18,5 hiljada eura

Službenici Uprave policije MUP-a – Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta su nadležnom tužiocu podnijeli krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv jednog lica zbog postojanja osnovane sumnje da je počinilo krivično djelo nesavjestan rad u službi. Naime, službenci Odsjeka su podnijeli krivičnu prijavu protiv R.A. (58)...

Andrijana Kadija: U RTCG zapošljeno 752, Euromost: Kako je moguće da za 13 opština na sjeveru koristite samo jednu kameru i jedan neopremljeni studio u Bijelom Polju sa zastaralom...

Danas je u Bijelom Polju održana tribina u okviru  javne rasprave o Prijedlogu programskih obaveza Radio i Televizije Crne Gore za period od 2018 do 2020 godine. Generalna direktorica RTCG Andrijana Kadija kazala je da je Zakonom o nacionalnom javnom emiteru predviđena obaveza RTCG da sklopi ugovor...

Zaposleni u Radio-televiziji Pljevlja, kojima se duguje pet zarada, ocjenjuju da je za tešku situaciju najodgovornija lokalna uprava

Zaposleni u Radio-televiziji Pljevlja, kojima se duguje pet zarada, ocjenjuju da je za tešku situaciju najodgovornija lokalna uprava. Kako se navodi u saopštenju, neophodno je da se obezbijedi 300 hiljada eura godišnje kako bi ova medijska kuća normalno funkcionisala, kao i da se sada...

U Bijelom Polju održana medjunarodna regionalna konferencija o zaštiti Lima

Juče se u Bijelom Polju u organizaciji NVO,,Euromost" i Opštine Bijelo Polje održala medjunarodna regionalna konferencija  pod na­zi­vom „Za­šti­ti­mo ri­je­ku Lim” . Sa konferencije je po­ru­če­no  da se mo­ra od svih za­in­te­re­so­va­nih, sa pod­ruč­ja gra­do­va iz Cr­ne Go­re i Sr­bi­je kroz ko­je pro­ti­če ova ri­je­ka,...

Protest majki 2. novembra

Maj­ke, biv­še ko­ri­sni­ce na­dok­na­da po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce, or­ga­ni­zo­va­će u če­tvr­tak, 2. no­vem­bra, u 14 sa­ti pro­test is­pred Skup­šti­ne u Pod­go­ri­ci. Ka­ko je na­ja­vi­la jed­na od maj­ki Želj­ka Sav­ko­vić, tra­ži­će da im se vra­ti nji­ho­vo do­ži­vot­no pra­vo ko­je im je uki­nu­to...

Brković optužio Đačića da je oštetio građane za 18 miliona eura

Advo­ka­ti Vek­tre Ja­kić pod­ni­je­li su kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Plje­vlja Mir­ka Đa­čić zbog, ka­ko su na­ve­li, zlo­u­po­tre­be po­lo­ža­ja. Iz te kom­pa­ni­je, či­ji je vla­snik Dra­gan Br­ko­vić, su re­a­go­va­li na Đa­či­će­ve na­vo­de da op­šti­na ne mo­že da iz­mi­ru­je svo­je oba­ve­ze zbog du­ga ko­ji Ve­kra Ja­kić...

ASK: Devet funkcionera prekršilo zakon

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije se na današnjoj sjednici upoznao sa podacima iz Izvještaja o radu Agencije za treći kvartal 2017. godine. Većinski je ocijenjeno da je Agencija i u navedenom izvještajnom periodu postigla konkretne i mjerljive rezultate, u skladu sa strateškim ciljevima iz...

Bijelo Polje: Dječak pao sa terase kuće

U bjelopoljskom naselju Potkrajci juče oko 16 sati povrijeđen je trogodišnji dječak K.O. Dječak je povrijeđen dok se igrao na terasi kuće, kada je pao sa prvog sprata. Inače, sve se odigralo iznenada dok je majka u kuhinji spremala ručak. Po dojavi o povređivanju mališana, ubrzo...

Pljevlja: Prijavljen načelnik da poništava prijave?

Smijenjeni rukovodilac Centra bezbjednosti Pljevlja Peđa Tanjević našao se pod lupom koega iz Unutrašnje kontrole MUP-a zbog sumnje da je prošle godine naredio kolegama da ponište prekršajne naloge izdate zbog nepoštovanja saobraćajnih propisa, prenosi Dan. Zbog toga, disciplinski tužilac je protiv njega pokrenuo disciplinski postupak. Takođe, postupak...

Prva faza kolektora do kraja januara

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žuric i šef delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori Aivo Orav, obišli su zonu u naselju Pruška gdje se završavaju radovi na prvoj fazi izgradnje kolektora. Procjenjuje se da ce taj dio posla biti završen do kraja januara naredne...

Kolašin: Šljunak eksploatišu uprkos zabranama

Mje­šta­ni Ro­va­ca tvr­de da već tri vi­ken­da za re­dom fir­ma iz Po­do­go­ri­ce, ko­joj ne zna­ju na­ziv, vr­ši ile­gal­nu eks­pla­ta­ci­ju šljun­ka, pje­ska i ka­me­na iz ri­je­ke Mo­ra­če kod mo­sta Pje­na­vac. Mje­šta­ni tvr­de da su o sve­mu oba­vi­je­sti­li Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de, od­no­sno Upra­vu za vo­de či­ji su...

Mugoša: Postoji realna mogućnost da se epidemija malih boginja proširi i na Crnu Goru

Postoji realna mogućnost da se epidemija malih boginja proširi i na Crnu Goru, upozorio je direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša. Obuhvat imunizacije djece pao sa 95 odsto na 65 odsto, a Mugoša apeluje na roditelje da vakcinišu djecu. Epidemija malih boginja nakon Rumunije,...

Rožaje: Maturanti “Gimnazije ,, 30.septembar” protestovali zbog ekskurzije

Kako Portal sjevercg saznaje, danas su ispred gimnazije ,,30 septembar" u Rožajama protestovali maturanti , jer direktor te Ustanove neće da ih pusti na ekskurziju. Učenici su za Portal sjevercg kazali, da će i sjutra od 09h nastaviti sa protestom ispred njihove škole i da...

Pljevlja se zadužuje 400.000 eura

Odbornici pljevaljskog lokalnog parlamenta u utorak su donijeli odluku o kratkoročnom zaduženju kod Prve banke u iznosu od 400.000 eura. Nezavisni odbornik Bojan Krvavac kazao je da nakon ambicioznog početka vršenja vlasti sadašnje lokalne vlasti na dnevnom redu se našlo novo zaduženje lokalne uprave.  ...

Građani već sada mogu pripremati zahtjev za legalizaciju bespravnog objekta nadležnim opštinskim sekretarijatima

Građani već sada mogu pripremati zahtjev za legalizaciju bespravnog objekta nadležnim opštinskim sekretarijatima, jer je Zakon o planiranju i izgradnji stupio na snagu 16. oktobra, rekao je Pobjedi generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja Marko Čanović. Zahtjev se, objasnio je, podnosi na obrascu koji propisuje...

Kako će izgledati sala SO-e Bijelo Polje

Juče su počeli radovi na adaptaciji sale SO-e Bijelo Polje, koje je na tenderu dobila firma “Ing Invest” doo, iz Danilovgrada. Ugovorena cijena radova iznosi 219.615,00 €, a investitori su Direkcija javnih radova Crne Gore i Opština Bijelo Polje.   Na osnovu Projektnog zadatka koji...

Čelnici UCG posjetili VMŠ u Beranama: Ima uslova za nastavu

Uvjereni smo da postoje realni uslovi za održavanje teorijske i praktične nastave na Visokoj medicinskoj školi u Beranama, poručili su čelnici državnog Univerziteta nakon prve posjete ovoj instituciji. U prvoj radnoj posjeti Visokoj medicinskoj školi u Beranama danas su boravili  vršilac funkcije rektora  Danilo Nikolić,...

Svim ras­po­lo­ži­vim sred­stvi­ma i le­gal­nim pu­tem, bra­ni­će­mo na­šu ri­je­ku Lje­šta­ni­cu

Svim ras­po­lo­ži­vim sred­stvi­ma i le­gal­nim pu­tem, bra­ni­će­mo na­šu ri­je­ku Lje­šta­ni­cu. Ne­će­mo da­ti da nam je uzmu i ta­ko nas osta­ve prak­tič­no bez iz­vo­ra ži­vo­ta, po­ru­či­li su mje­šta­ni Li­je­ske, na ju­če odr­ža­nom pro­te­stu po­vo­dom na­ja­vlje­nog de­va­sti­ra­nja ri­je­ke za po­tre­be hi­dro­cen­tra­le „Vre­lo”. Ka­ko je na­ja­vlje­no fir­ma ,,Si­ner­gi”...

Nema odluke o VMŠ, studenti prijete ispisivanjem

Vijeće Medicinskog fakulteta na jučerašnjoj sjednici nije riješilo ponovo pokrenuto pitanje o realizaciji nastave za brucoše Visoke medicinske škole, jer potrebnu većinu nije dobio nijedan od dva prijedloga jedan da predavanja treba i dalje da se odvijaju tri dana u Podgorici i dva u...

Zapalila se kancelarija u bjelopoljskom sudu(Video)

Danas se oko 16h pojavio dim na drugom spratu u bjelopoljskom sudu , što je razlog da su odma reagovali i bjelopoljski vatrogasci. Portal sjevercg je bio prisutan na licu mjesta gdje smo zabilježili čitav dogadjaj, ali nijesmo mogli saznati kako je došlo do incidenta,...

Ponovo će se suditi predsjedniku plavske opštine

Apelacioni sud ukinuo je presudu kojom je predsjednik opštine Plav, Orhan Šahmanović, osuđen na godinu, a njegove kolege Tahir Đonbalaj i Jovan Lončarević na deset i osam mjeseci zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja. U obrazloženju ukinute presude navodi se da je prvostepena odluka zahvaćena bitnim...

Pao prvi snijeg na sjeveru, Kolašin, Plav i Gusinje bez struje, zastoji na putevima

Cio sjever je jutros zabijelio, a sa snijegom stigli su i problemi na putevima i nestanak struje u Kolašinu, Plavu i Gusinju.      Prve pahulje pale su u Bijelom Polju, na Žabljaku, u Beranama, Rožajama, Andrijevici, Gusinju, Petnjici, Mojkovcu i Pljevljima. Iz CEDIS-a su za...
Free WordPress Themes, Free Android Games