Bošnjačka stranka protiv izgradnje mHE na rijeci Bistrici

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Povodom najave d.o.o “Bistrica clean energy” iz Podgorice da će graditi mHE na rijeci Bistrici u Bijelom Polju saopštavamo da je stav OO BS Bijelo Polje po ovom pitanju negativan. Smatramo da nije dobro graditi mHE na ovoj rijeci koja je biser Bijelog Polja i Crne Gore.

Kanjon rijeke Bistrice je zaštićen kao prirodno dobro koje ima prirodni i turistički značaj te ekonomski potencijal za razvoj Bijelog Polja a izgradnjom mHE narušilo bi se to prirodno dobro te autentični ambijent koji iz dana u dan privlači sve veći broj posjetilaca. Takođe, smatramo da prednost treba dati projektu valorizacije Đalovića pećine koji je Opština Bijelo Polje pokrenula a država finansijski podržala taj projekat sa milionskim iznosom sredstava. Đalovića pećina kao biser speleološkog turizma ima daleko veći potencijal i nudu veće benifite i korist po opštinu Bijelo Polje i njeno stanovništvo od izgradnje mHE.

Smatramo da ova dva projekta nijesu kompatibilna te da bi dobro blo da gospodin Burić, vlasnik pomenute firme odustane od svog zahtjeva za izgradnju mHE. Ako želi da ulaže u Bijelo Polje, svakako je dobrodošao pa predlažemo da svoj kapital uloži u održivije projekte na obostrano zadovoljsvo, njega i njegove firme sa jedne strane i građana Bijelog Polja sa druge strane.

BS OO Bijelo Polje se zalaže za jaku poljoprivredu, a rijeka Bistrica predstavlja veoma bitan segment u poljoprivredi bistričkog kraja u smislu navodnjavanja njiva, održavanja ribnjaka itd. pa bi smanjenje količine dotoka vode, koje je neminovno ukoliko bi se izgradila nHE, ugrozilo ovu stratešku granu opštine.