Sudije i tužioci iz Jugoistočne Evrope sastaju se danas i sjutra u Bečićima kako bi radili na jačanju ekspertize u oblasti djelotvornog oduzimanja i povraćaja imovine i u oblasti podrške borbi protiv korupcije na Zapadnom Balkanu.

AIRE Centar (Advice on Individual Rights in Europe) i Regionalna anti-korupcijska inicijativa (RAI) organizovali su ovaj regionalni skup za sudije i tužioce na temu djelotvornog povraćaja imovine. Ovo je dio šireg projekta, finansiranog od strane britanske vlade, koji je usmjeren na jačanje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala u Jugoistočnoj Evropi.

Ovaj dvodnevni događaj obuhvata obuke koje izvode regionalni i međunarodni eksperti, uključujući i univerzitetske stručnjake iz oblasti kriminologije i studija bezbjednosti. Među preko trideset učesnika skupa su iskusni sudije i tužioci, među kojima i crnogorski.

Na otvaranju skupa, britanska ambasadorka u Crnoj Gori Alison Kemp je istakla da današnja konferencija „pomaže da se regionalna saradnja pretvori u stvarnost, kroz doprinos dodatnom jačanju stručnosti tužilaca i sudija u oblasti oduzimanja imovine, i kroz omogućavanje razmjene dobre prakse u ovoj oblasti među zemljama jugoistočne Evrope“. Uz to, istakla je i da je, s obzirom na to da „zemlje regiona imaju slične pravne sisteme, i da se susrijeću sa sličnim izazovima, uvjerena da je regionalni pristup ovom problemu koristan jer uključuje razmjenu stručnih iskustava, diskusije o zajedničkim izazovima, i mogućnosti razmjene najbolje prakse“.

„Kriminal ne poznaje granice, zbog čega institucionalna saradnja između zemalja regiona u ovoj oblasti mora biti jednako bliska“, istakla je ona.

Ambasadorka Kemp je naglasila da Ujedinjeno Kraljevstvo podržava napore na ovom polju i da želi da podijeli britansko iskustvo u borbi protiv korupcije, kao i da Ujedinjeno Kraljevstvo ostaje posvećeno saradnji sa partnerima na Zapadnom Balkanu i pružanju podrške procesu sprovođenja važnih reformi.

Programska menadžerka AIRE Centra za Zapadni Balkan, Biljana Brajtvajt, konstatovala je da su “organizovani kriminal i korupcija bolesti koje utiču na svaku državu i svako društvo na svijetu. Djelotvorne mjere za povraćaj imovine ključno su oružje u arsenalu tužilaca i sudova svuda na svijetu u borbi da se zaustavi postojeći kriminalitet i da se obezbjedi odvraćanje od budućih nedjela. AIRE Centar je oduševljen što može sarađivati sa RAI na ovom projektu, uz podršku britanske vlade. Želimo da tužiocima i sudijama pružimo priliku da dalje jačaju svoje znanje, kao i platformu za jaču međunarodnu saradnju, čime ćemo doprinijeti i djelotvornijoj implementaciji  zakonodavnog okvira za povraćaj imovine u cijelom regionu.“

Ovaj skup je prvi od tri ciklusa obuke na temu djelotvornog povraćaja imovine, a dio je dvogodišnjeg regionalnog projekta koji organizuju AIRE Centar i RAI pod nazivom “Jačanje borbe protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi kroz poboljšanje mjera za oduzimanje imovine” (regionalni projekat za borbu protiv korupcije). Ovaj projekat finansira britanska vlada, a podržava Fondacija Konrad Adenauer. Projekat je počeo sa radom u novembru 2018. godine i realizovaće se do novembra 2020. godine.

Regionalni projekat za borbu protiv korupcije fokusira se na njegovanje regionalne saradnje kroz jačanje kapaciteta tužilaca i sudova, sa ciljem uključivanja u djelotvorni proces povraćaja imovine i u kompenzovanje snažne negativne percepcije građana koja postoji u odnosu na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u regionu.

izvor: Portal Analitika