Na današnjem zasijedanju Bjelopoljskog lokalnog parlamenta,odbornik SDP-a Tufik Bojadžić je pitao predsjednika Skupštine Džemala Ljuškovića, šta je sa finasijskim izvještajem Savjeta Lokalnog javnog emitera radija Bijelog Polja, kako je ovaj radio utrošio 700 hiljada eura koje im je Opština Bijelo Polje uplatila tokom petogodišnjeg mandata Savjeta.

Bojadžić je obrazložio, da je Savjet Radija Bijelog Polja imao zakonsku obavezu da vrši reviziju i dostavlja finasijski izvještaj javnosti na uvid, obzirom, da se radi o javnom lokalnom servisu i sredstvima gradjana Bijelog Polja.

On je dodao,da ako mogu  Nevladine organizacije da dostave finasijski izvještaj za 1000 eura, zašto to nebi morao i Savjet radija za 700 hiljada u svakom slučaju to im je zakonska obaveza.

Bojadžić se okrenuo i teme nezaposlenosti u Bijelom Polju naročito mladih, gdje je naveo podatak da je svaki treći mladi čovek nezaposlen, dok je nezaposlenost u Bijelom Polju čak 40%

sjevercg