IPARD PROGRAM

Bjelopoljski i beranski proizvođači za bespovratnu podršku prerada

Zainteresovani prerađivači i predstavnici kooperativa sa teritorije opština Bijelo Polje i Berane danas su detaljnije informisani o uslovima pod kojima mogu ostvariti bespovratnu podršku investicijama za unapređenje proizvodnje, kroz drugi  javni poziv za podršku preradi kroz IPARD Program.

Prezentaciji poziva u ove dvije opštine prisustvovao je ohrabrujući broj prerađivača.

Na ovaj poziv može se konkurisati sa projektima čiji prihvatljivi troškovi iznose od 40.000 do 1.500.000 eura, dok bespovratna podrška iznosi do 50 odsto prihvatljive investicije.

S obzirom na izazove vezane za potrebu zaštite životne sredine, posebno je naglašeno, da se dodatna sredstva podrške od 10% mogu dobiti za dio ulaganja koji se odnosi na upravljanje otpadom, nusproizvodima, prečišćavanje otpadnih voda i iskorišćavanje otpada.

Predstavnici Ministarstva podsjetili su da predmet investicije može biti izgradnja, rekonstrukcija ili opremanje objekata za prijem i preradu proizvoda, nabavka opreme, mehanizacije, uređenje infrastrukture na proizvodnoj jedinici, investicije u izgradnju, rekonstrukciju ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uvođenje sistema bezbjednosti hrane i upravljanje kvalitetom proizvoda.

Naglašeno je da se podržavaju početnici, odnosno zainteresovani aplikanti mogu osnovati preduzeće do trajanja javnog poziva i aplicirati za sredstva podrške.

Korisnici IPARD drugog javnog poziva za preradu mogu biti pravna lica (mikro, mala i srednja) preduzeća, kao i kooperative. U skladu sa kriterijumima, korisnici mogu biti i velika preduzeća. Podrška se dodjeljuje za preradu poljoprivrednih i ribljih proizvoda, za koje su postavljeni i specifični kriterijumi, odnosno uslovi koje potencijalni korisnici podrške moraju da zadovolje da bi ostvarili podršku kroz ovaj javni poziv. Najkasnije do trenutka isplate, u zavisnosti od sektora prerade, korisnici moraju imati instalirane kapacitete prerade.

Određen broj poljoprivrednih proizvođača iz Bijelog Polja zanimalo je da li se može aplicirati za objekte za koje je u toku postupak legalizacije, da li se mogu otpočeti radovi na zemljištu koje je predmet zahtjeva i koji je minimum dokumentacije da bi se pokrenuo proces aplikacije. Data je preporuka da do momenta apliciranja bude obezbijeđena sva dokumenta kako bi se izbjegao zastoj i sam proces odobravanja tekao brže.

Na veoma posjećenoj prezentaciji u Beranama, značajan broj pitanja odnosio se na proceduru nabavke opreme i načina izrade biznis plana. Takođe, najveći broj pitanja odnosio se na to koliko je vremena potrebno da se obradi dokumentacija, gdje im je naglašeno da u slučaju dostavljene kompletne dokumentacije potrebno oko tri mjeseca, jer svaka dopuna dokumentacije prolongira rokove.

Pozvali su sve zainteresovane da se jave službama Ministarstva za sve dalje savjete i sugestije i pripremu dokumentacije.

Izvor: CDM