Bivišim radnicima „Radoja Dakića“ država će isplatiti po 2.000 eura, navodi se u informaciji koju je Vlada danas usvojila. Odluka se odnosi na 172 stečajna povjerioca tog privrednog društva.

Kako je saopšteno iz Vlade, usvojena je Informacija o obezbjeđivanju potrebnih sredstava za sprovođenje odluke Ustavnog suda Crne Gore U-III br. 1647/19 od 30.9.2020. godine kojom se nalaže Vladi da podnosiocima ustavne žalbe – stečajnim povjeriocima privrednog društva „Radoje Dakić“ AD u stečaju iz Podgorice isplati naknadu u neoporezivom iznosu od 2.000 eura.

“Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da, iz sredstava Tekuće budžetske rezerve, obezbijedi sredstva 344.000 eura, po osnovu Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-III br. 1647/19 od 30.9.2020. godine, za 172 stečajna povjerioca ovog privrednog društva”, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je dala saglasnost za zaključivanje aneksa ugovora o korišćenju šuma u državnoj svojini prodajom drveta u dubećem stanju zaključenih u 2020. godini između Uprave za šume Pljevlja i korisnika šuma.

“Povodom zahtjeva privrednih društava za produženje roka za realizaciju ugovornih obaveza koje se tiču sječe šuma, izvlačenja i otpreme izrađenih drvnih sortimenata, Vlada je dala saglasnost za produženje ukupno 26 ugovora zaključenih u 2020. godini, za koje su postojali opravdani razlozi koji su uzrokovali neispunjenje ugovornih obaveza, a odnose se na imovinsko pravne sporove i zabranu sječe i transporta drvnih sortimenata od strane mještana, zatim loše vremenske prilike, kao i uticaj pandemije COVID-19 na rad i funkcionisanje tih privrednih društava i s tim u vezi nedostatak radne snage”, saopšteno je iz Vlade.

Utvrđena je Osnova za vođenje pregovora radi zaključenja Ugovora između Crne Gore i Velikog Vojvodstva Luksemburg o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak sa Nacrtom ugovora.

“U diskusiji je naglašeno da će se potpisivanjem Ugovora obezbijediti povoljan poreski ambijent za međunarodno poslovanje i investiranje i efikasan mehanizam za razrješenje problema dvostrukog oporezivanja”, navodi se u saopštenju.

Izvor: RTCG