Juče su u Bijelom Polju protestovali radnici “IMAKA” koji su se okupili ispred ove fabrike i kako kažu da bi zaštitili svoja prava i interese na osnovu akcija kojim raspolažu.Oni će djelovati kroz NVO,,Manjinski akcionari i zajedno zastupaju 21 posto akcija.juče su izabrali Dragana Vasića za predsjednika ove organizacije.

Nastavljamo sa prikupljanjem ostalih slobodnih akcija preduzeća ,,Imaka” nekada uspješne fabrike mašina i dizalica koja je prestala da radi prije deset godina kazao je Dragan Vasić.

Još prije dvije godine su apelovali na većinske vlasnike,Fond za razvoj,Fond PIO i Atlas fond da nemogu da prodaju imovinu bez saglasnosti manjinski akcionara i upozorili ih da odluke koje su donijeli nemaju pokriće na skupštini akcionara koju su održali. Vasić je kazao da mali dionićari traže odgovore na pitanja, po kojim uslovima je sadašnji vlasnik kupio akcije,jer svake godine se smanjuje vrijednost preduzeća Imako, za isti procenat kako bi izgubilo vrijednost tvrdi Vasić,koji je juče izabran za člana borda direktora AD IMako.

Dogovoreno je da se pod hitno zakaže sjednica borda direktora i skupština akcionara.

Tražimo da se,sobzirom na to da su se pravile duple obračunske liste jedna za prijem plata, a druga za penzijski staž ispravi nepravda.Zato tražimo da nam se isplati ta razlika po godini staža.

Takodje, tražimo da nam se daju otpremnine,kako onima koji su se penzionisali tako i onima koji su napustili fabriku ili izgubili radno mjesto i da nam se sve isplati po kolektivnom ugovoru koji smo potpisali dok smo bili u radnom odnosu. Imamo na raspolaganju dokument sa potpisom imovine do posledje kašike, prije prodaje.

Tražit ćemo od katastra podatke o tome kojom je imovinom raspolagalo preduzeće, a šta sada posjeduje. Vasić je naglasio da je jedan od zahtjeva i da se svakom radiku uplate doprinosi,po odluci upravnog suda.

sjevercg