Da bi bio upisan na UNESCO listu svjetske baštine, lokalitet mora da ima jedinstvenu vrijednost i ispunjava makar jedan od kriterijuma za upis.

Svjetska baština UNESCO-a sastoji se od Svjetske kulturne baštine i Svjetske prirodne baštine. Lista sadrži ukupno 936 spomenika u 153 države, od čega 725 spomenika kulture, 183 spomenika prirode i 28 spomenika koji su istovremeno na obje liste.

Da bi bio upisan na UNESCO listu svjetske baštine, lokalitet mora da ima jedinstvenu vrijednost i ispunjava makar jedan od kriterijuma za upis.

Listu značajnih kulturnih i prirodnih mjesta sastavljaju države

Država prvo mora sastaviti popis značajnih kulturnih i prirodnih mjesta i to je lista kandidata.

Biogradska prašuma na listi evropskih bukovih drevnih šuma i prašuma kao dio svjetske prirodne baštine našla se 35 godina nakon što je tadašnja država postavila na listu kandidata.

Na UNESCO listi svjetske baštine su i Durmitor i Kotor…

Izvor: Vijesti.me