NVO,,Euromost’’ i Sportsko – ribolovno društvo ,,Sinjavac” podnijeli su prijavu direktoru za inspekcijske poslove Aliji Košuti, protiv veterinarskog inspektora iz Bijelog Polja Saše Đurovića i od istog zatražili da ispita rad ovog inspektora, gdje će mu dostaviti sve dokaze o njegovom  nesavjesnom radu, kazali su u svom saopštenju koje je dostavljeno Portalu sjevercg.

       Veterinarski inspektor Saša Đurović

Oni su u svojoj prijavi zatražili od  Košute da o čitavom slučaju obavijesti državno tužilaštvo u Bijelom Polju,  kao i Specijalnog državnog tužioca,  da ispitaju da li su od strane ovog inspektora izvršena krivična dijela zloupotreba službenog položaja  i korupcija.

S obzirom da su ove dvije organizacije podnijele prijave zbog ekološkog incidenta ispod kompanije ,,Mesopromet – Franca” , veterinarski inspektor Saša Đurović je bio dužan da tokom inspekcijskog nadzora kod kompanije ,,Mesopromet – Franca”, pozove  predstavnike NVO,,Euromost’’ i Sportskog – ribolovnog društva ,,Sinjavac’’, da od istih uzme izjave, obidje pomenute lokacije, ujedno uzme sve materijalne dokaze, a što isti nije uradio već se samo bazirao šta su mu kazali u kompaniji ,,Mesopromet – Franca”, naveli su u svom sopštenju iz ove dvije organizacije.

Takodje,  saopštili su, da su o svim ovim ekološkim incidentima obavijestili i delegaciju EU u Podgorici,  kao i Direktorijat za zaštitu životne sredine u Briselu.

       Fotografija uradjena ispod kompanije ,, Mesopromet – Franca”

Dogovorili su se da zajedeno nastave sa odbranom Lima i pozvali  sve gradjane, ekološke organizacije u Crnoj Gori, ribolovce, kao i sve ljubitelje ove rijeke, da se ne plaše i da stanu u odbranu Lima.  Jer kako kažu, ako se ovim tempom nastavi zagadjivati brzo će se ista i uništiti .

,, Ako i dalje  nastave da ispuštaju razne otpadne vode iz kompanije ,,Mesopromet – Franca, odlučni smo  da organizujemo ako treba i proteste ispred ove kompanije, jer je očigledno da inspekcije štite ovu firmu,  iz kojeg razloga to mora ispitati državno i specijalno tužilaštvo, ali sigurno ni njima, niti bilo kojem mesnom preradjivaču nećemo više dozvoliti da ispuštaju ili odlažu bilo kakvu otpad u Lim”.

       Fotografija uradjena ispod kompanije ,, Mesopromet – Franca”

,,Takodje pozivamo i farme ,,Beganović” da uklone svoje cijevi na obali Lima i ne ispuštaju njihove otpadne vode u rijeku, koje očigledno nije vidio veterinarski inspektor Saša Đurović,  jer sledećeg upozorenja neće biti,  podnijet ćemo i protiv njih prijave kao i protiv svih preradjivaća mesnih proizvoda, koji budu nastavili zagadjivati ovu rijeku”.

       Fotografija uradjena ispod farme ,,Beganović”

Oni su na kraju pozvali inspektora za vode Dragana Šekularca, da odmah postupi po rješenjima koje je donio protiv svih mesnih preradjivača, da se ispoštuje Zakon o vodama i zakonske odredbe  kada se tiče vodnih akata, obzirom da je ustanovio da ni jedan ne posjeduje vodne uslove koji su donijeti kroz Zakon o vodama još 2007. godine, kazali su na kraju saopštenja.