Vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore (UCG) zaključilo je nakon sprovedene analize da je primjetan pad u kvalitetu upisanih studenata u posljednjih pet godina i upozorilo da se očekuje porast broja nezaposlenih pravnika, kojih je samo u prošloj godini bilo oko 1.500.

Vijeće te ustanove je analiziralo upis studenata od 2015. do 2020. godine i ustanovilo da se na programu Pravne nauke u Podgorici od 2015. godine za skoro dva puta smanjio broj upisanih sa diplomom „luča“ (sa 106 na 59) na osnovu 33 odsto manje poena kandidata na rang-listi.

Pravni fakultet je predložio Senatu UCG da ni ove godine ne upisuju studente na programu Pravne nauke u Bijelom Polju zbog opterećenja nastavnika, jer tamo studira samo 4,5 odsto studenata te ustanove.

Objašnjavaju da je analiza upisa pokazala dodatnu razliku u kvalitetu upisanih brucoša.

Predložili su smanjenje broja brucaša u ovoj godini na 210 zbog kadrovskih kapaciteta, racionalnog korišćenja raspoloživih resura i finansija i standarda kvaliteta nastave, što je za 30 manje nego prošle godine.

Posebno su značajna zapažanja komisije za kvalitet koja je u prethodnim izvještajima konstatovala evidentno manju uspješnost u izvršavanju ispitnih obaveza studenata kako u Podgorici, tako i u Bijelom Polju, a koja je u direktnoj korelaciji sa padom kvaliteta upisanih kandidata na ovom studijskom programu.

Analiza tržišta rada pokazala je da je u toku 2020. godine na birou rada bilo evidentirano ukupno 1.976 pravnika. U toku prošle godine raspisano je samo 438 oglasa, tako da je na kraju godine 1.509 pravnika i dalje na birou rada.

Analiza tržišta rada pokazuje da je nezaposleno 33 odsto pravnika na sjeveru.

Vijeće je konstatovalo da su na ovom smjeru trenutno aktivna 1.723 studenta, koji će u narednim godinama diplomirati, i da taj broj sa ukupnim brojem pravnika na Zavodu potencijalno prelazi 3.200 nezaposlenih.

“Za realizaciju nastave na studijskom programu u Podgorici i Bijelom Polju bili su angažovani svi zaposleni nastavnici i saradnici na Pravnom fakultetu, čije postojeće opterećenje višestruko prelazi i najveće dozvoljeno opterećenje, čime se dovodi u pitanje kvalitet održane nastave. Posebno ako imamo u vidu činjenicu da se već nekoliko godina smanjuje broj nastavnika u radnom odnosu, tako da je od 25 nastavnika predviđenih sistematizacijom trenutno u radnom odnosu 20. Posebno moramo imati u vidu činjenicu da u naredne tri godine još pet nastavnika stiče uslove za odlazak u penziju”, ističu iz Vijeća.

Sa Pravnog fakulteta navode da ukoliko uzmu u obzir da broj aktivnih studenata u Bijelom Bolju čini 4,5 odsto ukupnog broja visokoškolaca na toj ustanovi, angažman ovog broja nastavnika predstavlja neracionalno opterećenje.

“Posebno moramo imati u vidu da bi eventualni upis brucoša ove godine u Bijelom Polju zahtijevao angažman velikog broja eksterno angažovanih nastavnika, jer je trenutno opterećenje zaposlenih dva puta veće od najvećeg mogućeg angažovanja, za šta bi trebalo izdvojiti značajna finansijska sredstva, čije izdvajanje obezbjeđuje Pravni fakultet, a ne UCG”, naveli su sa Pravnog fakulteta.

Izvor: cdm