Postojeći sistem redovnog i investicionog održavanja državnih puteva nije u dovoljnoj mjeri efikasan, utvrdila je revizija uspjeha Državne revizorske institucije (DRI) „Efikasnost redovnog i investicionog održavanja državnih puteva“. Revizija je vršena za period od 2018. do 2020. godine, u kom periodu je za redovno i investiciono održavanje, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva planirana potrošnja od 136,5 miliona eura. U konačnom izvještaju DRI je navedeno da je 55 odsto puteva (više od 1.000 kilometara) dobilo ocjenu nižu od jedne zvjezdice, od maksimalnih pet zvjezdica, te da je samo dva odsto puteva (39,5 kilometara) u Crnoj Gori dobilo ocjenu četiri ili pet zvjezdica. Ti podaci se nalaze u izvještaju o procjeni bezbjednosti na putevima. U tom izvještaju je navedeno da je od 2009. do 2018. godine 665 ljudi izgubilo život na putevima u CG. Konstatovano je i da Crna Gora na godišnjem nivou „gubi“ najmanje 100 miliona eura zbog saobraćajnih nezgoda.

DRI je utvrdila da postupak planiranja i razvoja državnih puteva nije bio zasnovan na definisanju prioritetnih zadataka, da srednjoročni program razvoja i održavanja državnih puteva nijesu izrađivali Uprava za saobraćaj i Ministarstvo saobraćaja i da nije dostavljan Vladi na usvajanje. Na čelu Ministarstva saobraćaja u tom periodu bio je Osman Nurković, a na čelu Uprave Savo Parača. „Naslednik“ Ministarstva saobraćaja je Ministarstvo kapitalnih investicija.

U izvještaju DRI, posebno je istaknut okvirni sporazum između Ministarstva saobraćaja i Auto-moto saveza Crne Gore, potpisan na osnovu prethodno sprovedenog postupka javne nabavke, o pružanju tehničke pomoći domaćim i stranim motorizovanim učesnicima u saobraćaju na javnim putevima, uklanjanja sa javnih puteva oštećenih vozila i vozila u kvaru, te obavještavanje javnosti o stanju prohodonosti javnih puteva, vanrednim događajima, meteorološkim uslovima i drugim informacijama i pomoći od 2019. do 2023. godine. Shodno navedenom okvirnom sporazumu, utvrđeno je da ukupna vrijednost usluga sa uračunatim PDV-om ne može preći 2,6 miliona eura za četiri godine trajanja sporazuma, odnosno 650.000 eura svaku godinu primjene sporazuma.

– Ministarstvo saobraćaja i pomorstva nije izvršilo procjenu vrijednosti predmeta javne nabavke na osnovu realnih cijena usluga, već je procijenilo vrijednost predmeta nabavke kao cjeline za godinu, odnosno četiri godine, što za posledicu ima da se odabranom ponuđaču mjesečno isplaćuje fiksni iznos, bez obzira na obim i vrstu izvršenih usluga. Na osnovu dokumentacije, koju je dostavilo Ministarstvo saobraćaja, državni revizor je utvrdio da Auto-moto savez Crne Gore d.o.o. Podgorica nije dostavljao dokumentaciju (fakture i mjesečne izvještaje) na osnovu koje je moguće utvrditi vrijednost izvršenih usluga, da nije sprovodio mjere i aktivnosti za podizanje nivoa bezbjednosti i sigurnosti na putevima, koje je prethodno utvrdio programima obavljanja poslova Službe „Pomoći –informacije“ i dostavio Ministarstvu saobraćaja, da je Auto-moto savez Crne Gore ispostavljao mjesečne fakture Ministarstvu saobraćaja jednakim mjesečnim iznosima za različit obim izvršenih usluga, te da Ministarstvo saobraćaja nije obezbijedilo kontrolu kvaliteta pružanja usluga od strane Auto-moto saveza Crne Gore u skladu sa odredbama okvirnog sporazuma – piše u nalazu DRI koji potpisuje član senata Branislav Radulović.

Auto-moto savez je do sada, za dvije godine, po osnovu sporazuma dobio 1,3 miliona eura. U prvoj godini su dostavili 12 faktura u jednakim iznosima 54.166 eura ili 649.999 eura sa PDV-om za prvu godinu trajanja sporazuma, pri čemu, kako su utvrdili revizori, iz dostavljenih faktura nije moguće utvrditi obim i vrijednost izvršenih usluga u periodu za koji se faktura odnosi.

– Auto-moto savez Crne Gore nije dostavljao ministarstvu kompletnu dokumentaciju prema kojoj su vršene usluge u skladu s odredbama 144 Ugovora o javnoj nabavci (2019–2020) za prvu godinu trajanja okvirnog sporazuma – piše u izvještaju.

Izvor: Dan

Podeli
Predhodni članakDizel jeftiniji cent
Sledeći članakSpecijalno vozilo na dar