Najviše novca Opština je u prvom polugodištu naplatila od poreza, skoro 3,142 miliona eura, od čega više od 2,88 miliona eura poreza na dohodak fizičkih lica

Opština Pljevlja prihodovala je 9,4 miliona eura za šest mjeseci 2021. godine, što je skoro polovina planiranog budžeta od 19,2 miliona eura.

To pokazuju podaci o ostvarenju budžeta, objavljeni na sajtu Opštine.

Predsjednik Opštine Pljevlja Igor Golubović kazao je “Vijestima” da je riječ o najboljoj realizaciji budžeta do sada i da očekuje da će trend biti nastavljen i u drugoj polovini godine.

Golubović je istakao da su jedna od rijetkih Opština koja se može pohvaliti da trenutno nema dospjelih dugovanja.

Opština je nedavno uplatom više od 800.000 eura izmirila u potpusnosti dospjele poreske obaveze prema Upravi prihoda i carina, čime je izbjegla plaćanje kamata koje su dnevno iznosile više od 300 eura.

Nedavno je Uprava prihoda i carina prinudnom blokadom računa od lokalne uprave naplatila još 330.000 eura dospjelog poreskog duga, pa ukupan iznos koji je Opština Pljevlja po ovom osnovu uplatila tokom juna iznosi 1,15 miliona eura.

Najviše novca Opština je u prvom polugodištu naplatila od poreza, skoro 3,142 miliona eura, od čega više od 2,88 miliona eura poreza na dohodak fizičkih lica.

Od poreza na nepokretnosti prihodovala je oko 400.000 eura, što je 15,5 odsto od planiranih 2,7 miliona eura.

Od naknada za korišćenje prirodnih dobara Opština je za prvih šest mjeseci prihodovala 570.000 eura, što je 13 odsto od ovogodišnjeg plana. Od naknada za korišćenje šuma prihodovano je 39.000 eura, što je 5,6 odsto od godišnjeg plana.

Oko 1,65 miliona eura Opština je prihodovala iz Egalizacionog fonda.

Iz prošle godine prenijeto je 3,77 miliona eura.

U ovom periodu Opština se nije kreditno zaduživala.

Rashodi Opštine iznosili su 6,78 miliona eura, a najviše novca potrošeno je za otplatu dugova iz prethodnog perioda – skoro 3,5 miliona eura.

Za zarade je potrošeno 1,1 milion.

Od planiranih više od 6,86 miliona eura za kapitalne izdatke u ovoj godini, za prvih šest mjeseci realizovano je 6,76 odsto, odnosno 464.000 eura.

Za transfere institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru, utrošeno je više od 9,2 miliona eura.

Ukupne neizmirene obaveze Opštine i javnih preduzeća iznose 6,4 miliona eura. Kod neizmirenih obaveza javnih preduzeća nijesu obuhvaćene nedospjele poreske obaveze po reprogramu poreskog duga iz 2017. godine od 273.861 eura, kao i reprogramirane obaveze u stečaju od 1.147.614 eura koje se plaćaju u periodu 2021-2031.

Ukupne reprogramirane nedospjele poreske obaveze Opštine, javnih ustanova i javnih preduzeća iznose 10,8 miliona eura. Opština je dužna i EPCG po osnovu nezakonito naplaćene ekološke naknade 2.706.139 eura, a dug plaća u 10 jednakih godišnjih rata.

Po osnovu kredita uzetog kod Evropske investicione banke za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Opština je dužna 2,33 miliona eura.

Izvor: Vijesti.me