SINDIKAT MEDIJA

Bez boljitka zaposlenih u medijima

Tokom protekle godine ni u jednom segmentu nije došlo do poboljšanja ekonomskog položaja zaposlenih u crnogorskim medijima, niti su uslovi rada popravljeni na bilo koji način, ocijenjeno je iz Sindikata medija Crne Gore (SMCG).

“Zarade koje primaju naše koleginice i kolege su i dalje ispod državnog prosjeka i nedovoljne za normalan i pristojan život. To je i dalje tema kojom se bavi isključivo SMCG, dok poslodavci iz sektora medija ne žele o tome da pričaju i čak su prekinuli socijalni dijalog”, navode iz SMCG.

Podsjećaju da su poslodavci jednostrano odlučili da obustave pregovore o novom Granskom kolektivnom ugovoru koje je SMCG inicirao još 2016. godine.

Na taj način je, kako navode, dodatno pogoršan ambijent u kojem rade zaposleni u medijima.

“Između dva Dana novinara situacija se dodatno pogoršala i u jednom dijelu lokalnih javnih emitera i sada, na primjer u Ulcinju gdje se zaposlenima duguje 15 zarada i doprinosi za najmanje tri godine, polako prelazi u agoniju, a kao rješenje im se nudi otvaranje televizije. I druge opštine kreću u neracionalno formiranje televizija bez javnih rasprava i analiza, a da pri tom ne mogu da obezbijede ni normalno finansiranje postojećih radio emitera. U Beranama (gdje se zaposlenima duguje osam neto zarada) su, za sada, odustali od te ideje, ali u Herceg Novom još nisu i postoji mogućnost da se ugrozi Radio koji sada normalno funkcioniše. Zbog toga pozivamo Vladu da što prije počne rad na izmjenama Zakona o elektronskim medijima kako bi se obezbijedila finansijska održivost LJE, za šta se SMCG aktivno zalaže već duže vrijeme”, istakli su iz Sindikata medija.

Navode da je protekli period obilježio “najteži slučaj napada na novinare u posljednjih nekoliko godina – ranjavanje Olivere Lakić je ostalo neriješeno i sa protokom vremena postaje sve teže za rasvjetljavanje i zato sumnjamo da će, i pored velikog pritiska i navodne brige institucija sistema, taj slučaj biti riješen”.

“Najnovija presuda po kojoj je istraživački novinar Jovo Martinović osuđen na 18 mjeseci zatvora za krivična djela stvaranje zločinačke organizacije i neovlašćena proizvodnja, posjedovanje i promet opojnih droga, pokazuje da se sa pritiskom na novinare nastavlja i to u novoj, do sada nepraktikovanoj formi. SMCG će i u narednom periodu nastaviti da prati dešavanja na medijskoj sceni i unutar crnogorskih medija i da o tome javno govori, a sve u nadi da će podaci koje saopštavamo i problemi na koje ukazujemo doći do onih koji su nadležni za njihovo rješavanje i da će se uslovi rada u ovoj djelatnosti primaći makar minimumu koji podrazmjeva rad u dostojanstvenim uslovima”, zaključuje se u saopštenju Sindikata medija Crne Gore.

izvor:RTCG