Balkanska planinarska unija sa 18. sastanka održanog u Kolašinu, 3.6.2017. čestita planinarima, ljubiteljima prirode i svim građanima  5. jun – Svjetski dan zaštite životne sredine.

Planine su  najljepši i najimpresivniji predjeli  naše planete  i imaju neprocjenjiv antropološki, ekonomski i ekološki  značaj za održivi razvoj naše civilizacije.  One su omiljene turističke destinacije, mjesta  duhovne utjehe, inspiracije, rekreacije i opuštanja. Planinska   područja  obiluju šumama, rudnim bogatstvima, izvorima čiste vode, raznovrsnim biljnim i životinjskim svijetom. Najveći broj zaštićenih područja nalazi se na planinama širom svijeta, tamo se nalazi više od polovine svih centara biološke raznovrsnosti. Na planinama  živi jedna desetina svjetskog stanovništva, ali više od polovine svjetske populacije direktno ili indirektno zavisi od njih. Planine su  rezervoar pitke vode, u njima izviru sve najveće rijeke.

Iako su planine simboli veličine i snage, to su ustvari veoma krhki ekosistemi vrlo osjetljvi na negativne efekte neodgovorne i prekomjerne eksploatacije. Svjetski  dan zaštite životne sredine je  prilika za upoznavanje šire javnosti sa planinskim područjima i brojnim problemima sa kojima se srijeću.

Planine su najveći rezervoari  vode iz čije dubine izviru planinske rijeke. Nažalost, u zadnje vrijeme, rijeke su ugrožene lošim odnosom ljudi prema njima. Svakako prednjači izgradnja mini hidroelektrana, jer se izgradnjom istih uništavaju riječni tokovi, rijeke se trpaju u cijevi ispod zemlje. Narušava se lokalna ili mikro klima, uništava se prirodni ambijent, prekida se kružni tok vode u prirodi.
Male hidroelektrane su projekti kojima se naše divlje rijeke pretvaraju u podzemne rijeke usmjeravajući predivan tok prirodnih voda u podzemne cijevi. Takva obnovljivost ima ovu realnost:

Okolni pejzaž je devastiran, kao rezultat najjeftinijeg investitorskog tehničkog rješenja; Kompletno krčenje šuma uz ​​rijeku, vodotok napunjen zemljom, kamenjem i građeviskim otpadom i premješten i po nekoliko stotina metara u odnosu na prirodni tok prije usmjeravanja u podzemne cijevi, vrlo bogati divlji  život  je ugrožen ili u  je na nekim lokacijama nestao – a u vrijeme izrade projekata, priroda je bila, na tim lokacijama, netaknuta.

 

Mi balkanski planinari apelujemo ovim putem na sve posjetioce planina, institucije, privredna društva, lokalne zajednice i sve druge da se prilikom boravka i izvođenja aktivnosti u planinama pridržavaju ekoloških načela i postupaju sa pažnjom dobrog domaćina. Takođe, pozivamo donosioce odluka na svim nivoima, da se  prilikom odlučivanja o sudbini naših rijeka i planina isključivo  rukovode dugoročnim javnim  interesima, uz uvažavaje svih  aspekata održivog razvoja.

Mi apelujemo na građane, institucije i privredna društva da nam se pridruže u naporima  i borbi za očuvanje planinske prirode, biodiverziteta  i humanih uslova života za lokalne zajednice…
Sačuvajmo male planinske rijeke, kako bi sačuvali vidre i druge rijetke biljne i životinjske vrste.

Sačuvajmo naše planine i rijeke jer one ne mogu jedne bez drugih!