Bajčetić predao tužbu protiv države Crna Gore

0
128

Juče je Osnovnom sudu u Podgorici od strane mojih pravnih zastupnika, predata tužba protiv države Crne Gore – Ministarstva Unutrašnjih poslova, radi naknade materijalne štete, koju sam pretrpio kao vlasnik putničkog motornog vozila prilikom protesta 17.10.2015. godine u ranim jutarnjim satima, ispred Skupštine Crne Gore, tokom  razbijanja mirnih građanskih protesta DF-a.

Tog jutra, prilikom mog hapšenja, me je pretuklo 20 uniformisanih lica, pripadnika Posebne jedinice policije (PJP) i Interventne jedinice policije (IJP) i tada su, bez ikakvog povoda, prekoračili svoja službena ovlašćenja, na način što su upotrebom službenih palica, isti oštetili moje vozilo.

Postupajući po naredbi ODT-a Podgorica,  sudski vještak iz oblasti mašinske saobraćajne struke struke izradio je Nalaz i mišljenje povodom utvrđivanja i procjene visine nastale štete na mom predmetnom vozilu. U zaključku nalaza i mišljenja je konstatovano da štetu na mom vozilu treba riješiti kao totalnu.

Takođe, podsjećam javnost da je postupanje službenika policije prema meni tog jutra, bilo predmet ispitivanja Savjeta za građansku kontrolu rada policije i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda CG. Navadeni organi su saglasno utvrdili da je u konkretnom slučaju nesporno došlo do prekoračenja ovlašćenja policijskih službenika koji su mi službenom palicom uništili vozilo.

Na žalost, moram konstatovati da ni nakon skoro dvije godine, ODT Podgorica, nije uspjelo da pronađe uniformisane kriminalce koji su me pretukli, te da je slučaj navodno još uvijek u izviđaju, i da se nailazi na sabotiranje od strane Uprave policije ka ODT-u, što šalje jasnu sliku javnosti da selektivna pravda i politika dvostrukih aršina u Crnoj Gori i te kako dominira, a ovo iz razloga što u, konkretno mom slučaju, u predmetu đe sam bio okrivljen, sam se uredno sam javio na izvršenje u ZIKS-u i odslužio zatvorsku kaznu u trajanju od 3 mjeseca,a  koja je bila proizvod političke presude, dok  sa druge strane, nije se uradilo NIŠTA povodom slučaja đe sam oštećen.

Danas smo i ponovo svjedoci te politike selektivne pravde i dvostrukih aršina, koji su rezultat političkog progona, kada su u pitanju i moje kolege iz DF-a, koji se već, potpuno nevini, nalaze u ZIKS-u na osnovu lažnih montiranih optužnica, a znamo i da je SDT naložilo pokretanje postupka skidanja imuniteta lideru PzP-a Nebojši Medojeviću, takođe na osnovu iskonstruisane i lažne optužnice, pa smatram da sve ovo što se dešava u našoj državi u poslednje dvije godine, a što je povezano sa tužilaštvom, đe imamo ovakav kriminalni režim koji zloupotrebljava pojedine tužioce kao svoje batine u političkom obračunu sa DF-om, treba da bude poslednji alarm Vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću da reaguje i pokuša  barem djelimično da spasi ugled tužilaštva.

Za kraj želim da saopštim da će moji pravni zastupnici u narednom periodu pokrenuti postupak protiv države CG – MUP-a i za naknadu nematerijalne štete i duševnih bolova koje sam pretrpio kritičnog jutra kada sam pretučen prilikom hapšenja iako nisam pružao otpor.