Agencija za sprječavanje korupcije tvrdi da je DPS prekršio zakon o finansiranju političkih subjekata u kampanji za izbore 2016, da će zbog toga biti kaženjeni do 20.000 eura, i da moraju da vrate u budžet Crne Gore 47.500 eura.

ASK je pokrenula postupak utvrđivanja činjeničnog stanja nakon medijskih napisa da je DPS prekršio zakon tokom predizborne kampanje, i nakon što je funkcioner Demokratske partije socijalista Milenko Maraš je u izjavi za Dan saopštio da Slavoljub Stijepović, bivši gradonačelnik Podgorice, nije za potrebe izborne kampanje DPS-a dao 97.500, kako je to tvrdio odbjegli tajkun Duško Knežević, nego 47.500 eura koje je podijelio štabovima.
“Postupajući po službenoj dužnosti kao i na osnovu medijskih navoda da je u izbornoj kampanji za parlamentarne izbore 2016. godine došlo do kršenja odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja od strane Demokratske partije socijalista, ASK je na osnovu sprovedene kontrole, uvida u dokumentaciju i uzetih izjava, utvrdio da je ovaj politički subjekat u toku prikupljanja i trošenja sredstava za izbornu kampanju prekršio članove 6 stav 12 i 18 stav 2 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanji”, navode iz ASK-a.

Dodaju da je provjerom utvrđeno da sredstva iz privatnih izvora u iznosu od 47.500 eura, koja su se odnosila na izborne aktivnosti na području Gradske opštine Golubovci, Demokratska partija socijalista nije prikupljala u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjektata i izbornih kampanja.

“Ovako prikupljena sredstva nijesu prijavljena odgovornom licu u partiji određenom za namjensko trošenje sredstava i na način predviđen Zakonom, i trošenje ovako prikupljenih sredstva nije išlo preko posebnog računa Demokratske partije socijalista otvorenog za izbornu kampanju.  Zbog naprijed utvrđenih nepravilnosti u izbornom procesu, Agencija je protiv političkog subjekta Demokratska partija socijalista pokrenula postupak za izricanje maksimalno zakonom predviđene sankcije (do 20.000 eura), i zatražila povraćaj sredstava u budžet Crne Gore u visini od 47.500 eura”, navode iz Agencije.