Ugovor o asfaltiranju dijela puta Rožaje – Štedim, u dužini od oko 4,5 kilometra potpisali su Uprava javnih radova i podgoričko preduzeće “Crnogoraput”.

Kako je saopšteno iz Uprave javnih radova, za taj posao 305,4 hiljada eura iz kapitalnog budžeta obazbijedila je Vlada Crne Gore a rok za završetak radova je 60 dana od uvođenja izvođača u posao.

“Ugovoreni radovi obuhvataju postavljanje tampona od drobljenog materijala i nanošenje asfaltnog sloja, a predstavljaju pripremu za završnu, petu fazu izgradnje, nakon koje će u saobraćaj biti puštena kompletna dionica od 7,2 kilometara”, saopšteno je iz Uprave javnih radova.

Podsjećaju, potpisivanju ugovora prethodilo je donošenje odluke, kojom je, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ponuda “Crnagoraputa” ocijenjena kao ispravna i najpovoljnija.