EKONOMIJA

Arapi u Novi duvanski kombinat uložili 20,5 miliona eura

Kompanija BMJ Industries iz Ujedinjenih arapskih emirata je za tri godine od februara 2016. do 15. marta ove godine uložila u Novi duvanski kombinat (NDKP) 20,5 miliona eura, navodi se informaciji o realizaciji ugovora o dokapitalizaciji NDKP-a, koju je u četvrtak usvojila Vlada.

Na osnovu revizorskog izvještaja konstatovano je daje kompanija BMJ Industries ispunila obaveze predviđene ugovorom o dokapitalizaciji i prihvatila inicijativu arapskog investitora koja se odnosi na prodaju preostalih 1,45 odsto akcija u ovom privrednom društvu, koje su u vlasništvu Vlade, prenosi Pobjeda.

U izvještaju nezavisnog revizora Ernst&Young od 10. aprila utvrđeno je činjenično stanje ukupnih ulaganja, koje je investitor izvršio po ugovoru o dokapitalizaciji u periodu od 15. februara 2016. do 15. marta ove godine u ukupnom iznosu od 20,5 miliona eura kaže se Vladinom dokumentu.

Ugovor su u februaru 2016. godine potpisali predstavnici Vlade i glavnog grada sa investitorom kompanijom BMJ Industries. Arapska kompanija je prije tri godine jedina dostavila ponudu na šesti tender za privatizaciju, odnosno dokapitalizaciju NDKP i ponudila ulaganja od 20 miliona eura u periodu od tri godine.

U Vladinoj informaciji navodi se da je arapska kompanija dostavila informaciju da je u NDKP do 15. aprila zaposleno 56 radnika na neodređeno vrijeme. U informaciji je navedeno da će u tekućoj godini biti radno angažovano još 20 radnika za potrebe organizovanja procesa rada u dvije smjene, a da će nakon završetka radova na izgradnji postrojenja za primarnu proizvodnju biti potrebe i za dodatnim brojem radnika.

U Vladinom dokumentu se podsjeća da je Vlada u februaru ove godine donijela zaključak o povlačenju cjelokupnog nenovčanog uloga, unijetog u NDKP i dala saglasnost da se po tom osnovu poništi 4,48 miliona akcija ovog preduzeća, koje su u njenoim vlasništvu i srazmjerno umanji kapital kompanije.

Ovaj zaključak je realizovan odlukama Skupštine akcionara NDKP-a, a nakon poništavanja akcija po osnovu nenovčanog uloga Vlada u valsničkoj strukturi ovog preduzeća učestvuje sa 270.543 akcije, nominalne vrijednosti od jedan euro, što odgovara vrijednosti njenog novčanog uloga, unijetog u ovu kompaniju.

U Vladinom dokumentu se navodi da je prihvaćena inicijativa arapske kompanije da otkupi ovih 270.543 akcije od Vlade. Inicijativu za otkup 1,45 odsto akcija u NDKP pokrenula je firma Grand Internacional iz Dubaija, koja je u stoodstotnom vlasništvu Ahmeda Ibrahima Hamdan Bkairata, koji je vlasnik BMJ. Između BMJ i Grand Internacionala je ranije potpisan ugovor kojim Grand preuzima sva prava i obaveze iz Ugovora o dokapitalizaciji NDKP-a. Tim ugovorom je predviđena solidarna odgovornost BMJ za ispunjenje svih obaveza iz ugovora o dokapitalizaciji.

Izvor: Pobjeda