Više od 50 miliona eura uloženo je u predhodnih nekoliko godina u razvojne projekte koji će doprinijeti razvoju Andrijevice, kazao je na svečanoj sjednici lokalnog parlamenta posvećenoj Danu opštine, predsjednik Srđan Mašović.

Mašović je poručio da će i u narednom periodu lokalna uprava uraditi neophodno kako bi Andrijevica bila prepoznata kao sigurno mjesto za buduće investitore.

“Turizam, poljoprivreda i energetika ključni su za razvoj opštine. U projekte izgradnje minihidroelektrana biće uloženo oko 20 miliona eura. Uskoro će biti završena minihidroelektrana koja će biti u vlasništvu vodovoda. Nabavka opreme za tu minihidrolelektranu košta oko 650 hiljada eura”, naveo je Mašović.

“Ta MHE stvaraće profit između 250 i 300 hiljada eura godišnje. Za sada su napravljene tri minielektrane, od kojih opština na osnovui koncesije prihoduje oko 30 hiljada eura. U toku je izgradnja još 5 minihidroelektrana , koje će biti puštene u rad do oktobra ove godine, a na proljeće naredne godine izgradiće se još dvije”, kazao je Mašović.

Kuća voća koja se gradi u saradnji sa Direkcijom javnih radova, smatra Mašović biće zamajac razvoja ovog kraja. Do sada je u taj objekat uloženo oko milion eura.

“Ovaj projekat doprinijeće ekonomskom razvoju i otvaranju novih radnih mjesta. Već se radi na izradi projektne dokumentacije za tehnološki projekat, a uz pomoć resornog ministarstva obezbijediće se sredstva za nabavku opreme”, poručio je Mašović.

Otvaranju velikog broja novih radnih mjesta doprinijeće i izgradnja kasarne, koja bi trebalo da bude završena naredne godine, istakao je predsjednik Opštine.

“Vrijednost ovog projekta sa opremanjem jedinica je između 15 i 17 miliona eura”, naveo je Mašović.

Sredstva za izgradnju kasarne obezbijedila je država, kazao je ministar odbrane Predrag Bošković , koji je prisustvovao svečanoj sjednici lokalnog parlamenta. Benefiti od kasarne, po mišljenju ministra, su brojni.

“Prije svega sa ekonomskog i bezbjednosnog aspekta, a ono što je mnogo važnije u današnje vrijeme su upravo to što će sama opština imati mnogo veće kapacitete u zaštiti od prirodnih nepogoda, koje su sve češće”, istakao je Bošković.

U periodu između dva praznika, u Andrijevici je u potpunosti rekonstruisana vodovodna mreža, a asfaltirano je skoro 20 kilometara puteva. Obezbijeđena su i sredstva za realizaciju više infrastrukturnih projekata od kojih je svakako najznačajniji kolektor za preradu otpadnih voda. Inače, opština Andrijevica jedna je od najmanje zaduženih, a preduzeća koja posluju u sklopu lokalne uprave nemaju dugovanja.