Alternativa Crna Gora pokrenula je slučaj protiv lica koja su dosijelila stanove i kredite za 96 crnogorskih funkcionera

POKRENUTA TUŽBA 👨‍⚖

Alternativa Crna Gora pokrenula je slučaj protiv lica koja su dosijelila stanove i kredite za 96 crnogorskih funkcionera:
📃 “Poštovani…
Želimo da crnogorsko Tužilaštvo pokrene izviđaj slučaja dodjele stanova i kredita državnim službenicima po povlašćenim uslovima. Naime, na osnovu zvaničnog izvještaja Vlade Crne Gore i njene stambene komisije objavljeni su podaci o 96 javnih funkcionera koji su dobili kredite i stanove po povlašćenim uslovima. U nekim slučajevima krediti i stanovi su podijeljeni po netržišnim uslovima, po vrlo niskim kamatnim stopama i ratama, na štetu Budžeta Crne Gore.

Samo da podsjetimo, Vlada Crne Gore i njeni organi nijesu ovlašćeni za vršenje bilo kakvih finansijskih usluga prema fizičkim licima, pa samim tim ne mogu davati novac, kredite i stanove po uslovima koji nijesu tržišni. Jedina institucija koja je nadležna za davanje pomoći u Crnoj Gori je Centar za socijalni rad, na osnovu Člana 73. Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti. Maksimalni iznos pomoći siromašnim ljudima trenutno je 50,00 Eur! Vlada Crne Gore nije sertifikovana od strane Centralne banke za dodjelu bilo kakvih finansijskih pozajmica, kredita i novčanih sredstava. Time je nanesena šteta budžetu Crne Gore i grubo je prekršen Zakon. Ako vladina tijela mogu da dijele kredite i stanove, zašto postoje banke u Crnoj Gori?

Molimo Vas da pod HITNO pokrenete izviđaj i utvrdite činjenice vezane za ovaj slučaj. Alternativa Crna Gora će pratiti ovaj slučaj. Molimo Vas da nam osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama date informaciju da li je neko u Tužilaštvu bio korisnik sličnog kredita ili stana, da bi imali adekvatnu pravnu informaciju i da bi djelovali u skladu sa njom.

S poštovanjem…

Alternativa Crna Gora”

Izvor: Alternativa CG