Portal sjevercg je u intervjuu sa predsjednikom opštine Bijelo Polje Aleksandrom Žurićem, tražio odgovor na aktuelna dešavanja koja potresaju ovu opštinu

          Portal sjevercg:U Bijelom Polju 2.945 majki ostvaruje pravo po osnovu rodjenja troje i više djece na godišnjem novou, kada se tiče ukupnog primanja majki iz Bijelog Polja to je šest milona i šesto hiljada eura.Da li je opština Bijelo Polje svjesna koliko je za Bijelo Polje i njene gradjane, kao i same majke i njihove porodice od značaja ovo primanje?

Aleksandar Žurić: ,,Naravno da je opština Bijelo Polje svjesna toga, za mene je najava ukidanja naknade majkama negativan dogadjaj u Bijelom Polju.Tačno je da 3000 žena i 3000 porodica primaju tu naknadu i za mene je to pitanje koje moram izdvojiti od sve dalje analize toga pitanja. Te dalje analize sežu u to, da li je takav jedan Zakon bio opravdan, da li je moralan, da li je pravedan prema svim ženama jednako. Analize stručnjaka ukazuju da nije finasijski  održiv, nije utemeljen u fiskalnim kapacitetima naše države, kao pozicija u našem budžetu i to je nešto o čemu moramo voditi računa.Lako je donijeti Zakon , ajte da donesemo Zakon da svi budemo bogati i da svi primamo odredjeni iznos i taj Zakon bi bio izuzetno popularan.Da li ga je moguće sprovesti?”

                 Sa protesta majki u Bijelom Polju

Svi znamo da nije.Tu se sukobljava ono što jeste popularizam ,možda ne čisti popularizam i želja za rješavanje odredjenih socijalnih pitanja, ali to mora biti uvijek  kod ozbiljnih ljudi koji sprovode ozbiljne poslove u državi koji vode državu.Tek posebno mora biti i odmjereno na valjan način, uravnoteženo tako da može za moguće izvesti, a ne samo zamisliti.Na drugoj strani imamo tržište rada, koje je direktno pogodjeno ovim mjerama, na jedan čudan način.Inače, jedno interesantno tržište rada u Bijelom Polju, gdje ste iznijeli tačan podatak.

Danas imamo 4500 nezaposlenih i 3000 majki koje su ostvarile ovo pravo ,a koje su mahom došle sa Zavoda za zapošljavanje. Tako da su dvije trećine došle sa Zavoda za zapošljavanje, a samo trećina sa drugim pravima koje su riješile da ostvare ovo pravo.1.955 majki iz Bijelog Polja je preko zavoda ostvarilo ovo pravo . Očekivalo se da se broj nezaposlenih na Zavodu smanji dvostruko, to se nije desilo,već se broj uvećao.To je jedan kuriozitet, koji dovoljno govori o tome kakvo je to tržište radne snage i ko zaista traži posao na tržištu radne snage. Danas se tu nalaze samo da bi ostvarili odredjena prava.Mi ćemo imati sada dodatni problem za 1.955 majki, dok se naravno sve to dovede do kraja, koje će vjerovatno opet svoje pravo tražiti na Zavodu,ali država je krenula zakonskom  regulativom da riješi odredjene stvari, da eleminiše sve one kategorije koje se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, a ne traže posao.

              Portal sjevercg: U Bijelom Polju od 1991 do 2011 godine je prema popisu stanovništva manje stanovnika za 9.217 gradjana,od 2011 do 2017 godine se taj broj prema Monstatu smanjio za dodatnih 2.139, šta je po Vama problem, zbog čega se gradjani iseljavaju iz Bijelog Polja?

Aleksandar Žurić:Proces migracije nikada ne možete zaustaviti.Na jednoj strani, Vi koji ste danas ovdje prisutni mladi ljudi, bez obzira u kakvom društvu živimo, imate pokretačku snagu,energiju koja želi neke promjene i koja želi nešto da učini sa svojim životom. Na drugi način, kako to okolina ili društvo diktiraju i svi smo imali te faze. Kod nekog one traju kraće, kod nekog duže, kod nekog one proizvedu odredjene aktivnosti i značajne promjene u životu. Kako je iseljavanje iz sopstvenog rada udaljavanje od porodice,ili zasnivanje porodice, gdje svoj život vide na drugom mjestu.To nikada neće prestati.Na jednoj strani želimo i borili smo se za ukidanje viza,za fuktuaciju stanovništva za omogućavanje mladim  ljudima da putuju da stiču znanja. Da se oprobaju širom Evrope.Da čitava Evropa bude jedno zajedničko tržište.

Nije nikakva tajna da se iz Bijelog Polja uvijek odlazilo, ili po nauku, po medicinu, ili trbuhom za kruhom u obližnje regionalne centre, poput Beograda, Sarajeva, Podgorice i to je trend koji se nastavio mimo odlaska u zapadne zemlje, gdje su mladi ljudi pokušavali na neki bolji način zasnovati svoj životni put.

Sami podaci su bili problematični,  iz tog ugla i mi smo zvanično to isticali prema Monstatu, oni nijesu bili spremni da izdvoje nas nekoliko opština sa ovim specifikom u velike privremene migracije i dobrim dijelom privremene migracije u druge gradove.Znate dobro da veliki broj naših sugradjana odlazi na privremeni rad u inostranstvo nekoliko mjeseci i onda se vraćaju da žive u Bijelom Polju. Nijesu ugasili svoja domaćinstva. Nijesu se odrekli svojih prava koje imaju na teritoriji naše opštine i države. Medjutim,oni tokom ovog popisa nijesu mogli biti popisani kao naši gradjani, iako koriste našu infrastukturu,škole sve ono što  jesu elementi i osnova za kvalitetan popis. Odnos nataliteta i mortaliteta koji je u Bijelom Polju uvijek bio u korist nataliteta, do godine u kojoj se desio slučaj u porodilištu, nakon kojeg smo imali odredjen pad registrovanih porodilja u Bijelom Polju, ali su one ipak samo privremeno pošle i porodile se na drugim mjestima i vratile se da  žive u Bijelom Polju,do stabilizacije i u tom dijelu, gdje smo  prethodnoj godini imali oko 500 porodjaja u našem porodilištu,kazao je na kraju u untervjuu za Portal sjevercg predsjednik opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić.