Agencija za sprečavanje korupcije je prošlog mjeseca 17. oktobra, zatražila  od Skupštine Opštine Bijelo Polje kao organ vlasti, koji vrši na javnom ustanovom Lokalni javni emiter Radija Bijelo Polje, da u roku od osam dana informiše agenciju, o preduzetim mjerama organa vlasti u vezi javnog funkcionera Dragića Rabrenovića, direktora Lokalnog javnog emitera Radija Bijelo Polje, odnosno da ih obavijeste koje mjere su preduzeli protiv članova Savjeta, zbog nepostupanja u zakonom propisanom roku.

       Agencija za sprečavanje korupcije  je  11.01.2018. godine  donijela rješenje i utvrdila da je Dragić Rabrenović, kao javni funkcioner, prekršio član 7 Zakona o sprečavanju korupcije, a u vezi članom 17, 40 i 77 Zakona o elektronskim medijima i članom 46 Statuta Lokalnog javnog Emitera Radijja Bijelo Polje.

U odluci se navodi, da je nesumnjivo utvrđeno da je Rabrenović 3. februara 2016. godine imenovan na javnu funkciju direktora Radio Bijelo Polje, gdje je radila i njegova supruga, što je suprotno odredbama zakona o sprečavanju korupcije i o elektronskim medijima i Statuta Radija.

         Savjet radija,  trenutno ima tri člana od ukupnih pet.

Zakonom o elektronskim medijima, smatra se da Savjet punovažno radi i odlučuje, kada su imenovana najmanje tri člana Savjeta, što znači da su dosada mogli i morali postupiti po rješenju agencije za sprečavanje korupcije.

Trenutno je još u toku izbor za još dva člana Savjeta Radija Bijelo Polje, jednog iz redova mjesnih zajednica i jednog iz redova Nevladinih organizacija.