ADVOKATSKA KOMORA: Osudili objavljivanje transkripta

Predsjednik Advokatske komore Crne Gore, Zdravko Begović, saopštio je da se objavljivanjem sadržaja telefonskih razgovora između advokata Gorana Rodića i klijenata narušavaju elementarni odnosi advokata i klijenata.

Podsjećamo, Specijalno državno tužilaštvo (SDT) objavilo je na svom sajtu dio materijala dobijenog iz mobilnih telefona koje je koristio advokat Goran Rodić, kao i druge dokaze koji su izuzeti po naredbi sudije za istragu Višeg suda u Podgorici.

Begović navodi da u Advokatskoj komori ovakvo postupanje SDT-a smatraju “neprihvatljivim i obavještavamo javnost da advokatura, kao ustavni nosilac pružanja pravne pomoći građanima, osuđuje ovakve grube atake na osnovne principe advokatske profesije i prava građana”.

“Posljednjim slučajem objavljivanja sadržaja telefonskih razgovora između advokata Gorana Rodića i klijenata narušavaju se elementarni odnosa advokata i klijenata, koji počivaju na odnosu punog povjerenja, posvećenosti zaštite prava klijenta i zakonskoj obavezi čuvanja profesionalne tajne”, saopštio je Begović u reagovanju.

On smatra da na ovaj način nije moguće zaštititi i promovisati slobodu ostvarivanja profesije advokata, a što je, kako je rekao, univerzalni princip o slobodi obavljanja advokatske profesije.

Inače, Advokatska komora je i ranije reagovala povodom nezakonitog pretresa kancelarije advokata Rodića koji je izvršen po nalogu Specijalnog tužilaštva, kada su advokatu oduzeti telefoni, čiji je sadržaj objavilo Specijalno tužilaštvo.

You may also like...