Iako Advokatska komora traži da se advokati izuzmu iz Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, prijeteći protestima, iz Ministarstva finansija i socijalnog staranja stiže jasna poruka-osobe koje se bave advokatskom djelatnošću obveznici su fiskalizacije.

Zahtjevi predstavnika advokatske djelatnosti za izuzimanjem iz procesa uvođenja elektronske fiskalizacije, pažljivo su razmotreni u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja i Upravi prihoda i carina, uzimajući u obzir ekspertska znanja advokata, ali i objektivnu i detaljnu analizu okolnosti i zakonskih odredaba koji regulišu ovu oblast.

“Imajući u vidu da Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga propisuje da su obveznici fiskalizacije lica koja su obveznici poreza na dohodak fizičkih lica i koja su obveznici izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga, te da lica koja se bave advokatskom djelatnošću su obveznici poreza na dohodak fizičkih lica, koja porez plaćaju po stvarnom dohotku, kao i da poslove vrše uz nadoknadu koja podliježe oporezivanju porezom na dodatu vrijednost, a samim tim postoji obaveza izdavanja računa, lica iz ove djelatnosti su nedovosmisleno obveznici fiskalizacije”, objašnjavaju iz resora Milojka Spajića.

Kodeksom profesionalne etike advokata, kao i advokatskom tarifom Advokatske komore Crne Gore koja reguliše oblast naplate nadoknade za izvršene advokatske poslove, isti se, ističu u Ministasrtvu, tretiraju kao pružanje advokatskih usluga, što lica iz ove djelatnosti kvalifikuje za primjenu odredbi Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, bez obzira na specifičnost predmetne djelatnosti sa aspekta tržišne konkurencije i reklamiranja.

“Dakle, shodno zakonskim propisima koji su na snazi, lica koja vrše advokatske poslove smatraju se obveznicima fiskalizacije. Samim tim, kao i svi ostali obveznici, dužni su svoje poslovanje uskladiti sa odredbama zakona”, navode u ovom resoru.

Uz puno razumijevanje specifičnosti obavljanja poslova iz domena advokatske djelatnosti, nadležne institucije i projektni tim u komunikaciji sa predstavnicima advokatske djelatnosti uložiće, kažu, napore da se u što kraćem periodu pronađe modalitet kroz koji će se tehničko rješenje za vršenje fiskalnog servisa moći primijeniti u uslovima poslovanja advokata.

“Izuzimanje predstavnika bilo koje djelatnosti, osim onih jasno propisanih zakonom (član 5), dovelo  bi do urušavanja principa neselektivnosti i jednoobraznosti, kojima se država vodila prilikom donošenja Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga”, navode u Ministarstvu.

Naglašavaju da je i ovdje od posebne važnosti osnovno pravno pravilo zabrane diskriminacije, kao i jednakog postupanja prema svim licima, na kojem se, između ostalog, zasniva i advokatska profesija i cijeli pravni sistem.

“Glavni cilj elektronske fiskalizacije je potpuni obuhvat fiskalizacijom svih lica koji ostvaruju prihode u Crnoj Gori, a koja podliježu oporezivanju, pa samim tim posjeduju fiskalni potencijal, koji su nadležne institucije dužne da prate i kontrolišu shodno zakonskim normama. Projektom fiskalizacije ispraćeni su trendovi tehnološkog razvoja u službi jačanja principa samooporezivanja i dobrovoljnog i pravilnog prijavljivanja obaveza od poreskih obveznika”, navode u ovom resoru.

Crnogorski poreski sistem je sistem, koji se zasniva na dobrovoljnoj odgovornosti poreskih obveznika da prijave svoje obaveze, u konkretnom slučaju u vezi fiskalizacije – evidentiraju promet.

“Takav sistem nakon pune implementacije fiskalizacije treba da jača povjerenje na tržištu. Jačanje povjerenja, što je najvažnija sistemska odrednica razvoja u službi najšireg kruga poreskih obveznika, zasniva se na principu da poreski obveznici podstiču i pomažu pravilno i pravovremeno izračunavanje i plaćanje poreskih obaveza. U krajnjem rezultatu, u održivom poreskom sistemu većina poreskih obveznika (fizičkih i pravnih lica) se dobrovoljno pridržavaju poreskih propisa, ako vide da se primjenjuju ravnomjerno. Svako drugačije postupanje, narušilo bi princip jednake primjene zakona na sve, urušilo povjerenje poreskih obveznika u sistem i na taj način podstaklo poresku evaziju. Fiskalizacija kao model tehnološkog praćenja evidentiranog prometa služi ovom sistemskom zadatku, što posljedično jača sistemsku stabilnost”, naglašavaju u Ministarstvu.

Imajući u vidu važnost advokatske profesije, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja uvjereno je da će se u komunikaciji sa predstavnicima advokata naći rješenja za funkcionalan modalitet primjene elektronske fiskalizacije za ovu djelatnost, jednako kao i na sve ostale poreske obveznike.

Podsjećamo, predsjednik Advokatske komore Zdravko Begović kazao je ranije da peticiju, kojom ukazuju da je ovaj zakon neprimjenjiv za njih, za sada potpisalo preko 500 advokata i izrazio nadu da će nadležni organi shvatiti težinu problema i pozvati ih na razgovor kako bi iznašli najbolje rješenje za obje strane.

On tvrdi da je specifičnost ove profesije u tome što ne može se govoriti o vršenju usluga, kao što to rade ostali preduzetnici ili privredni subjekti, već pružanju pravne pomoći, koje, kako sam Ustav utvrđuje, može biti i besplatno, a kako se u praksi često dešava naplativo tek nakon dužeg vremenskog perioda ili nenaplativo, ukoliko advokat zastupa na račun troškova postupka koje dobija jedino ukoliko uspije u sporu.

U slučaju da nadležni ne počnu rješavati ovaj problem, najavili su da će na radikalniji način štititi prava „jedine profesije koja je regulisana Ustavom” i to, što ih je iznenadilo, jer nijesu navikli da ih nadležni ignorišu.

Izvor: Cdm