Podgoričkom višem sudu nastavljeno je suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora, u oktobrtu 2016. I na današnjem pretresu vještak Predrag Boljević odgovarao je na pitanja odbrane i suda. Advokat Miroje Jovanović, tražio je izuzeće Boljevića, zbog kako je naveo njegove pristrasnosti. Taj prijedlog sud je odbio kao neosnovan.

Vještak za telekomunikacije, kazao je da su se u istom telefonu nalazili brojevi koji se završavaju sa 234 i 552, a koji su 15. oktobra 2016, locirani u okolini manastira Ostrog. Boljević je ranije kazao da se sa velikom izvjesnošću može zaključiti, da je te brojeve koristio Milan Knežević.

“Na osnovu kojih podataka ste izveli zaključak da su br. 234 i 552 u istom telefonu 01.20.09”, pitala je sutkinja Suzana Mugoša.

“Ova dva telefona se u Crnoj Gori uvijek koriste iz zona baznih stanica koje su identične ili su bliske 01.21.13 + 01.21.19 kao i činjenice da predmetni telefonski brojevi komuniciraju sa istim korisnkom ili korisnicima jer su bila u pitanju”, odgovorio je vještak za telekomunikacije Predrag Boljević.

“Da li vi bez obzira na to dozvoljavate i mogucnost da su postojala ipak dva telefonska aparata odnosno npr. da je vip kartica jer ne postoje samo dva u Srbiji, se nalazila u tom telefonu koji se završava na 552 02.56.16”, pita advokat odbrane Dušan Radosavljević.

“To je samo kao virtuelna mogućnost, ali u odnosu na to ni jednu jedinu činjenicu koja bi me potakla da tu kombinaciju uzmem u obzir u spisima predemta nijesam našao”, odgovorio je Boljević.

Tužilaštvo je predložilo i dopunsko vještačenje u odnosu na pitanja koja su Boljeviću postavili na ranijim pretresima. Na drugoj strani, advokat Miroje Jovanović je tražio izuzeće vještaka.

“Pošto je vještak samo prema odbrani ovako postupao, a na pitanja tušilaštva odgovarao promtno ili na ona neka rekao nakandno bez omalovažanjava bez ovoga rekao sam ja kao branilac to moram da tumačim kao isključivu pristrasnost protiv nevino optuženih i odbrane”,  tvrdi advokat odbrane Miroje Jovanović.

“Naravno, ništa nije tačno od ovoga što je advokat Miroje Jovanović kazao. Ne postoji pristrasnost. Veoma objektivno sam iznio kompletan materijal koji mi je stavljen na uvid”, odgovorio je Boljević.

Sud je odbio prijedlog za izuzeće vještaka, kao neosnovan. Suđenje će biti nastavljeno sjutra.

izvor: rtcg.me