D.O.O „Vodovod“ Pljevlja obaveštava cijenjene korisnike da je usled loše hidrometerološke situacije, došlo do izuzetnog smanjenja dotoka vode sa izvorišta JUGOŠTICA, stoga će se u cilju racionalizacije potrošnje vode za piće preći na djelimični režim rekstriktivnih mjera na bazenu BOGIŠEVAC.

 

Mole se svi potrošači naselja Dolovi I, II, III i IV, ul. Save Kovačevića, ul.Peđe Leovca, i naročito potrošači prigradskih naselja Deveta, Krejino vrelo, Dajevića Han, da racionalno koriste vodu za piće, bez zalivanja bašti, vrtova, voćnjaka i slično, u cilju uštede potrebnih količina izvorske vode, a i u korist svih građana. Takođe Vas obavještavamo da će kontrolne ekipe D.O.O „Vodovod“ Pljevlja u narednom periodu obilaziti pomenuta naselja u cilju preventivnog upozoravanja građana, i eventualnog kažnjavanja u skladu sa zakonskim propisima.

Takođe obavještavamo  potrošače koji se snadbjevaju sa postrojenja Pliješ i izvorišta  Breznica, a naročito potrošače priključene na sirovu vodu iz Odžaka, tj. prigradskih naselja Odžak, Zenica, Borovica, Grevo, Kalušići, da je situacija sa potrošnjom vode u maksimalnim granicama, a da su dotoci izuztno smanjeni. Trenutno neće biti restriktivnih mjera u ovim zonama, ali se mole svi potrošači da potrošnju vode svedu u razumnu mjeru bez zalivanja, kako bi se restriktivne mjere izbjegle u budućem periodu.

S poštovanjem,

D.O.O „Vodovod“ Pljevlja

 

Izvor PvPortal