Prema novim istraživanjima NVO,,Euromost” 14 NVO-a  za poslednje tri godine 2014,2015 i 2016 su prihodovale preko 11 miliona eura ili tačnije 11.415.869.

Za ove tri godine najviše je prihodovala NVO,,CEMI’’ sa preko million i trista hiljada eura tačnije 1.303.357 kažu u ovoj organizaciji i dodaju da za poslednje tri godine preko million eura su prihodovale i CGO 1.081.089, eura,JUVENTAS 1.049.835 eura i FAKT 1.037.832 eura.

Zatim sijede GREEN HOME 923.930 eura, CDT 918.428 eura, FORS MONTENEGRO 871.384 eura, ADP ZID 772.124 eura, FONDACIJA TACSO 692.548 eura, CRNVO 607.959,GRADJANSKA ALIJANSA 644.816 eura,YIHR 664.388 eura,35mm 252.540 eura i UMHCG 595.639 eura.

Prema  podacima koje je objavila ova organizacija, bračni par Zlatko i Ivana Vujović su sa svojim Nevladinim organizacijama CEMI I JUVENTAS,  za tri godine zajedno prihodovali preko dva miliona eura 2.353.192. dodaju da je ovaj bračni par  samo u prošloj godini zajedno  prihodovao preko million eura 1.019.664 eura.

Takodje,navode da Nevladina organizacija Gradjanska alijansa koju vodi Boris Raonić sa kojom su NVO 35mm kao NVO YIHR što se vidi na sajtu Gradjanske alijanse, gdje objavljuju za sve tri organizacije jedan izvještaj, su za poslednje tri godine prihodovale preko million ipo eura ili 1.561.744

Kada se tiče CRNVO i Fondacije TACSO koje vode Ana Novaković i Goran Djurović, zajedno su za tri godine prihodovali preko million i trista ili 1.300.507.

U Euromost-u navode, da do sada Goran Djurović koji vodi Fondaciju TACSO, koja obučava i savjetuje NVO u Crnoj Gori, nigdje nije objavljivao godišnje prihode ove fondacije , iako je prema informacijama do kojih je Euromost došla, ova fondacija za tri godine prihodovala skoro sedamsto hiljada eura, tačnije 692.548 eura. Tvrde, da samo u prošloj godini prihod ove fondacije je bio preko dvesta trideset eura 230.559, a poznato je da je ista objavljivala priručnike koliko su NVO prihodovale 2014 godine, gdje nigdje nema podataka koliko je TACSO prihodovao 2014 godine. Inače ovu fondaciju je  osnovala privatna kompanija “SIPA” sa sjedištem u Švedskoj,kažu u svom saopštenju.

Oni dodaju da je pored Fondacije TACSO,  nijesu mogli naći ni na na sajtovima Nevladinih organizacija  YIHR i ADP ZID ni za za jednu godinu od kako su ove organizacije osnovane, da su objavili svoje prihode ili finasijske izvještaje, iako su ove dvije organizacije zajedno za tri godine prihodovale preko million i trista eura 1.367.763

U svome saopštenju navode da, CEMI, JUVENTAS i FAKT nijesu još objavile svoje finasijske izvještaje za 2016 godinu,dok svoje finasijske izvještaje kao bilans stanja i uspjeha na svome Sajtu jedino objavljuju : JUVENTAS, FAKT, CRNVO,GREEN HOME,CGO.Kada se tiče po godinama evidentno kažu , da su se prihodi ovih NVO se povećavali svake godine, tako da su ukupno sve NVO u 2014. godini prihodovale preko tri miliona, tačnije 3.321.749,zatim 2015 godine 3.634.079, da bi im se prihodi u 2016-oj godini  povećali za preko osamsto hiljada eura tačnije 4.460.041 eura.

U Euromost-u napominju ,da je u Crnoj Gori trenutno registrovano preko pet hiljada Nevladinih organizacija i da samo mali broj poštuje zakon o NVO kada se tiče obaveze objavljivanja finasijskog izvještaja na svome Sajtu, kada prihoduju preko deset hiljada eura.

NVO,,Euromost’’ je objavila podatke i kada se tiče prihoda ove organizacije prema kojim je za tri godine,  prihodovala preko dvadeset tri hiljade eura, tačnije 23.111 eura, u 2014 godinu 5.012, 2015god. 11.157 i 2016 god. 6.942 eura zaključuju u svome saopštenju, koji je dostavljen našem portalu.

sjevercg